Giải Vật lý lớp 8: Đáp án bài 5 trang 65 SGK Vật lý lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 5 trang 65 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1.

Đề bài

Một lực sĩ cử tạ nâng quả tạ khối lương 125kg lên cao 70 cm trong thời gian 0,3 s. Trong trưừng hợp này lực sĩ đã hoạt động với công suất trung bình là bao nhiêu?

Lời giải đáp án

Trọng lượng của quả tạ là:

P = 125.10 = 1250 N

Lực sĩ thực hiện một công là:

A = P.h = 1250.0,7 = 875J

Công suất trung bình của lực sĩ là: 

doctailieu.com
Tải về
Back to top