Giải toán lớp 12: Đáp án bài 11 trang 46 SGK giải tích

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 11 trang 46 sách giáo khoa toán giải tích lớp 12

Đề bài

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số Hàm số câu hỏi bài 11 trang 46 sgk giải tích lớp 12

 
b) Chứng minh rằng với mọi giá trị của đường thẳng y = 2x + m luôn cắt (C) tại hai điểm phân biệt M và N.

c) Xác định m sao cho độ dài MN nhỏ nhất.

d) Tiếp tuyến tại một điểm S bất kì của C cắt hai tiệm cận của C tại PQ. Chứng minh rằng S là trung điểm của PQ.

Hướng dẫn giải

a) Khảo sát và vẽ đồ thi qua các bước đã được học.

b) Chứng minh phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số có hai nghiệm phân biệt khác -1 với mọi M

Hướng dẫn giải bài 11 trang 46 sgk giải tích lớp 12
 

Đáp án bài 11 trang 46 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 11 trang 46 sgk giải tích lớp 12 phần 1
Đáp án bài 11 trang 46 sgk giải tích lớp 12 phần 2
Đáp án bài 11 trang 46 sgk giải tích lớp 12 phần 3
Đáp án bài 11 trang 46 sgk giải tích lớp 12 phần 4
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu