Giải bài tập 12 trang 32 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

Xuất bản: 06/08/2018 - Cập nhật: 12/07/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 12 trang 32 SGK Toán 7 tập 2. Đơn thức, chương 4 Biểu thức đại số, phần Đại số.

Đề bài

a) Cho biết phần hệ số, phần biến của mỗi đơn thức sau:

2,5x²y;                              0,25x²y².

b) Tính giá trị của mỗi đơn thức trên tại x = 1 và y = -1.

Phương pháp

Thay giá trị của x và y vào đơn thức rồi tính giá trị.

Hướng dẫn giải

a) Đơn thức 2,5x²y có hệ số là 2,5; phần biến là x²y.

Đơn thức 0,25x²y² có hệ số là 0,25; phần biến là x²y².

b) Thay x = 1 và y = -1 vào đơn thức 2,5x²y ta được

2,5.1² .(-1) = 2,5.1.(-1) = -2,5

Vậy đơn thức 2,5x²y có giá trị bằng -2,5 tại x = 1; y = -1.

+) Thay x = 1 và y = -1 vào đơn thức 0,25x²y² ta có:

0,25.1² .(-1)² = 0,25 . 1 . 1 = 0,25

Vậy đơn thức 0,25x²y² có giá trị bằng 0,25 tại x = 1; y = -1.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM