Bài 10 trang 46 SGK giải tích 12

Hướng dẫn chi tiết cách làm và đáp án giải bài tập Giải tích 12 bài 10 trang 46 sách giáo khoa - Bài tập ôn chương I

Đề bài

Câu hỏi bài 10 trang 46 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải

a) Số cực trị của hàm số là số nghiệm của phương trình: Y' = 0. Biện luận số cực trị của hàm số tức là biện luận số nghiệm của phương trình Y' = 0

b) (Cm) cắt trục hoành ⇔ phương trình  Y = f(x) = 0 có nghiệm.

c) Hàm số có cực đại và cực tiểu ⇔ phương trình Y' = F'(x) = 0 có 3 nghiệm phân biệt.

Đáp án bài 10 trang 46 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 10 trang 46 sgk giải tích lớp 12

Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu