Giải bài tập 11 trang 90 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 11 trang 90 SGK Toán 7 tập 2. Ôn tập cuối năm đại số.

Đề bài

Tìm x, biết:

a) (2x – 3) – (x – 5) = (x + 2) – (x – 1).

b) 2(x – 1) – 5(x + 2) = -10

 Phương pháp

Áp dụng qui tắc phá ngoặc và qui tắc chuyển vế đổi dấu.

Hướng dẫn giải

a) (2x – 3) – (x – 5) = (x + 2) – (x – 1).

2x - 3 - x + 5 = x +2 - x +1

x +2  =3

x = 3 - 2

x = 1

Vậy x = 1

b) 2(x – 1) – 5(x + 2) = -10

2x - 2 - 5x -10 = -10

2x - 5x = -10 + 10 + 2

-3x = 2

x = -2/3

Vậy x = -2/3

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X