Giải bài tập 11 trang 90 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 11 trang 90 SGK Toán 7 tập 2. Ôn tập cuối năm đại số.

Đề bài

Tìm x, biết:

a) (2x – 3) – (x – 5) = (x + 2) – (x – 1).

b) 2(x – 1) – 5(x + 2) = -10

 Phương pháp

Áp dụng qui tắc phá ngoặc và qui tắc chuyển vế đổi dấu.

Hướng dẫn giải

a) (2x – 3) – (x – 5) = (x + 2) – (x – 1).

2x - 3 - x + 5 = x +2 - x +1

x +2  =3

x = 3 - 2

x = 1

Vậy x = 1

b) 2(x – 1) – 5(x + 2) = -10

2x - 2 - 5x -10 = -10

2x - 5x = -10 + 10 + 2

-3x = 2

x = -2/3

Vậy x = -2/3

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập 11 trang 90 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số để xem ở dưới đây
Tải về
19/08/2018    03:00 AM
19/08/2018    03:00 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu