Giải bài tập 11 trang 60 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 11 trang 60 SGK Toán 7 tập 2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu, phần Hình học.

Đề bài

Cho hình 13: Dùng quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác để chứng minh rằng: 

 Nếu BC < BD thì AC < AD

a)    Góc ACD là góc gì? Tại sao?

b)   Trong tam giác ACD, cạnh nào lớn nhất, tại sao?

Giải bài tập 11 trang 60 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học
 

Phương pháp

Áp dụng quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác.

Hướng dẫn giải

Giải bài tập 11 trang 60 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

doctailieu.com
Tải về
11/08/2018    15:00 PM
11/08/2018    15:00 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu