Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Đáp án bài 3 trang 74 sách giáo khoa Toán 5

Hướng dẫn giải bài tập 3 trang 74 SGK Toán lớp 5 tập 1 tiết học về tỉ số phần trăm

Bài 3: Một vườn cây có 1000 cây, trong đó có 540 cây lấy gỗ và còn lại là cây ăn quả.

a) Hỏi số cây lấy gỗ chiếm bao nhiêu phần trăm số cây trong vườn?

b) Tỉ số phần trăm giữa số cây ăn quả và số cây trong vườn là bao nhiêu?

Đáp án

a) Tỉ số phần trăm của số cây lấy gỗ và số cây trong vườn là:

Đáp án bài 3 trang 74 sách giáo khoa Toán 5 1

b) Tỉ số phần trăm giữa số cây ăn quả và số cây trong vườn là:

100% - 54% = 46%

doctailieu.com
Tải về
16/07/2018    15:22 PM
16/07/2018    15:22 PM
Back to top