Bài 1 trang 7 SGK Toán 9 tập 2

Bài 1 trang 7 SGK Toán 9 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài tập trang 7 sách giáo khoa Toán lớp 9 tập 2 và ôn tập các kiến thức đã học.

Đáp án bài 1 trang 7 SGK Toán 9 tập 2 được biên soạn bởi Đọc Tài Liệu nhằm mục đích tham khảo phương pháp làm bài. Tài liệu cũng giúp các bạn ôn tập nội dung kiến thức trong Toán 9 chương 3 phần đại số về phương trình bậc nhất hai ẩn.

Đề bài 1 trang 7 SGK Toán 9 tập 2

Trong các cặp số \((-2; 1)\), \((0;2)\), \((-1; 0)\), \((1,5; 3)\)\((4; -3)\), cặp số nào là nghiệm của phương trình:

a) \(5x + 4y = 8\) ?                            b) \(3x + 5y = -3\) ?

Giải bài 1 trang 7 SGK Toán 9 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Cặp \((x_0;\ y_0)\) là nghiệm của phương trình \(ax+by=c\) nếu khi thay \(x=x_0,\ y=y_0\) vào phương trình ta được hai vế bằng nhau. 

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 1 trang 7 SGK Toán 9 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) +) Xét cặp số \((-2;\ 1)\). Thay \(x=-2;y=1\) vào phương trình \(5x+4y=8\) ta được

\(\left\{ \matrix{ VT = 5.\left( { - 2} \right) + 4.1 = - 6 \hfill \cr VP = 8 \hfill \cr} \right. \Rightarrow VT \ne VP\)

\(\Rightarrow (-2; 1)\) không là nghiệm của phương trình \(5x+4y=8\).

+) Xét cặp số \((0;\ 2)\). Thay \(x=0;y=2\) vào phương trình \(5x+4y=8\) ta được

\(\left\{ \matrix{ VT = 5.0 + 4.2 = 8 \hfill \cr  VP = 8 \hfill \cr} \right. \Rightarrow VT = VP\)

\(\Rightarrow (0; 2)\) là nghiệm của phương trình \(5x+4y=8\).

+) Xét cặp số \((-1;\ 0)\). Thay \(x=-1;y=0\) vào phương trình \(5x+4y=8\) ta được

\(\left\{ \matrix{ VT = 5.\left( { - 1} \right) + 4.0 = - 5 \hfill \cr  VP = 8 \hfill \cr} \right. \Rightarrow VT \ne VP\)

\(\Rightarrow (-1; 0)\) không là nghiệm của phương trình \(5x+4y=8\).

+) Xét cặp số \((1,5;\ 3)\). Thay \(x=1,5;y=3\) vào phương trình \(5x+4y=8\) ta được

\(\left\{ \matrix{ VT = 5.1,5 + 4.3 = 19,5 \hfill \cr  VP = 8 \hfill \cr} \right. \Rightarrow VT \ne VP\)

\(\Rightarrow (1,5; 3)\) không là nghiệm của phương trình \(5x+4y=8\).

+) Xét cặp số \((-4;\ 3)\). Thay \(x=-4;y=3\) vào phương trình \(5x+4y=8\) ta được

\(\left\{ \matrix{ VT = 5. 4 + 4.\left( { - 3} \right) = 8 \hfill \cr  VP = 8 \hfill \cr} \right. \Rightarrow VT = VP\)

\(\Rightarrow (4; -3)\)  là nghiệm của phương trình \(5x+4y=8\).

Vậy có hai cặp số \((0; 2)\)\((4; -3)\) là nghiệm của phương trình \(5x + 4y = 8\).

b) +) Xét cặp số \((-2;\ 1)\). Thay \(x=-2;y=1\) vào phương trình \(3x+5y=-3\) ta được

\(\left\{ \matrix{ VT = 3.\left( { - 2} \right) + 5.1 = -1 \hfill \cr  VP = -3 \hfill \cr} \right. \Rightarrow VT \ne VP\)

\(\Rightarrow (-2; 1)\) không là nghiệm của phương trình \(3x+5y=-3\) .

+) Xét cặp số \((0;\ 2)\). Thay \(x=0;y=2\) vào phương trình \(3x+5y=-3\) ta được

\(\left\{ \matrix{ VT = 3.0 + 5.2 = 10 \hfill \cr  VP = -3 \hfill \cr} \right. \Rightarrow VT \ne VP\)

\(\Rightarrow (0; 2)\) không là nghiệm của phương trình \(3x+5y=-3\) .

+) Xét cặp số \((-1;\ 0)\). Thay \(x=-1;y=0\) vào phương trình \(3x+5y=-3\) ta được

\(\left\{ \matrix{ VT = 3.\left( { - 1} \right) + 5.0 = - 3 \hfill \cr  VP = -3 \hfill \cr} \right. \Rightarrow VT = VP\)

\(\Rightarrow (-1; 0)\) là nghiệm của phương trình \(3x+5y=-3\) .

+) Xét cặp số \((1,5;\ 3)\). Thay \(x=1,5;y=3\) vào phương trình \(3x+5y=-3\) ta được

\(\left\{ \matrix{ VT = 3.1,5 + 5.3 = 19,5 \hfill \cr  VP = -3 \hfill \cr} \right. \Rightarrow VT \ne VP\)

\(\Rightarrow (1,5; 3)\) không là nghiệm của phương trình \(3x+5y=-3\) .

+) Xét cặp số \((4;\ -3)\). Thay \(x=4;y=-3\) vào phương trình \(3x+5y=-3\) ta được

\(\left\{ \matrix{ VT = 3. 4 + 5.\left( { - 3} \right) = -3 \hfill \cr  VP = -3 \hfill \cr} \right. \Rightarrow VT = VP\)

\(\Rightarrow (4; -3)\) là nghiệm của phương trình \(3x+5y=-3\) .

Vậy có hai cặp số \((0; 2)\)\((4; -3)\) là nghiệm của phương trình \(3x + 5y = 8\).

» Bài tiếp theo: Bài 2 trang 7 SGK Toán 9 tập 2

Trên đây là hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 7 Toán đại số 9 tập 2. Các em cũng có thể tham khảo thêm các bài tập tại chuyên mục giải Toán 9 của doctailieu.com.

doctailieu.com
Tải về
07/11/2019    11:45 AM
07/11/2019    11:45 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top