Giải bài 1 trang 186 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 186 SGK vật lý lớp 12

Đề bài

Hãy chọn câu đúng.

Năng lượng liên kết riêng

A. giống nhau với mọi hạt nhân.

B. lớn nhất với các hạt nhân nhẹ.

C. lớn nhất với các hạt nhân trung bình.

D. lớn nhất với các hạt nhân nặng.

Hướng dẫn giải

Các hạt nhân bền vững có năng lượng liên kết riêng lớn nhất vào cỡ 8,8 MeV/nuclon; đó là những hạt nhân nằm ở khoảng giữa của bảng tuần hoàn ứng với: 50 < A < 80

Trả lời

Đáp án C. 

Năng lượng liên kết riêng lớn nhất với các hạt nhân trung bình.

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X