Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải bài 1 trang 142 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 142 SGK vật lý lớp 12

Đề bài

Căn cứ vào đâu mà khẳng định được rằng tia hồng ngoại và tia tử ngoại có cùng bản chất với ánh sáng thông thường ?

Đáp án

Tia hồng ngoại và tia tử ngoại được thu cùng với các tia sáng thông thường và được phát hiện bằng cùng một dụng cụ.

doctailieu.com
Tải về
18/08/2018    20:52 PM
18/08/2018    20:52 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu