Giải bài 1 trang 113 sách giáo khoa hình học lớp 11

Đáp án bài 1 trang 113 SGK hình học lớp 11 Chương III : Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian Bài 4 : Hai mặt phẳng vuông góc

1. Đề bài

Cho ba mặt phẳng (α), (β), (γ), những mệnh đề nào sau đây đúng?

  • a) Nếu (α) ⊥ (β) và (α) // (γ) thì (β) ⊥ (γ).
  • b) Nếu (α) ⊥ (β) và (α) ⊥ (γ) thì (β) // (γ).

2. Đáp án - hướng dẫn giải bài 1 trang 113

a) Đúng, vì nếu gọi m là đường thẳng vuông góc với β và n là đường thẳng vuông góc với hai mặt phẳng song song α, γ thì góc (m, n) = (β, α) = (β, γ), mà β ⊥ α nên β ⊥ γ.

b) Sai, vì hai mặt phẳng (β), (γ) cùng vuông góc với mp(α) có thể song song hoặc cắt nhau.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 1 trang 113 sách giáo khoa hình học lớp 11 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu