Giải bài 1 trang 113 sách giáo khoa hình học lớp 11

Đáp án bài 1 trang 113 SGK hình học lớp 11 Chương III : Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian Bài 4 : Hai mặt phẳng vuông góc

1. Đề bài

Cho ba mặt phẳng (α), (β), (γ), những mệnh đề nào sau đây đúng?

  • a) Nếu (α) ⊥ (β) và (α) // (γ) thì (β) ⊥ (γ).
  • b) Nếu (α) ⊥ (β) và (α) ⊥ (γ) thì (β) // (γ).

2. Đáp án - hướng dẫn giải bài 1 trang 113

a) Đúng, vì nếu gọi m là đường thẳng vuông góc với β và n là đường thẳng vuông góc với hai mặt phẳng song song α, γ thì góc (m, n) = (β, α) = (β, γ), mà β ⊥ α nên β ⊥ γ.

b) Sai, vì hai mặt phẳng (β), (γ) cùng vuông góc với mp(α) có thể song song hoặc cắt nhau.

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu