Hướng dẫn giải bài 2 trang 113 SGK hình học lớp 11

Đáp án bài 2 trang 113 SGK hình học lớp 11 Chương III : Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian Bài 4 : Hai mặt phẳng vuông góc

1. Đề bài

Cho hai mặt phẳng (α), (β) vuông góc với nhau. Người ta lấy trên giao tuyến Δ của hai mặt phẳng đó hai điểm A và B sao cho AB = 8cm. Gọi C là một điểm trên (α) và D là một điểm trên (β) sao cho AC và BD cùng vuông góc với giao tuyến Δ và AC = 6cm, BD = 24cm.

Tính độ dài đoạn CD.

2. Đáp án - hướng dẫn giải bài 2 trang 113

Hình vẽ bài 2 trang 113 sách giáo khoa hình học lớp 11

Đáp án bài 2 trang 113 SGK toán hình học lớp 11
 


 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu