Hướng dẫn giải bài 2 trang 113 SGK hình học lớp 11

Đáp án bài 2 trang 113 SGK hình học lớp 11 Chương III : Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian Bài 4 : Hai mặt phẳng vuông góc

1. Đề bài

Cho hai mặt phẳng (α), (β) vuông góc với nhau. Người ta lấy trên giao tuyến Δ của hai mặt phẳng đó hai điểm A và B sao cho AB = 8cm. Gọi C là một điểm trên (α) và D là một điểm trên (β) sao cho AC và BD cùng vuông góc với giao tuyến Δ và AC = 6cm, BD = 24cm.

Tính độ dài đoạn CD.

2. Đáp án - hướng dẫn giải bài 2 trang 113

Hình vẽ bài 2 trang 113 sách giáo khoa hình học lớp 11

Đáp án bài 2 trang 113 SGK toán hình học lớp 11
 


 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn giải bài 2 trang 113 SGK hình học lớp 11 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu