Đáp án bài 10 trang 114 sách giáo khoa hình học lớp 11

Cách giải 10 trang 114 SGK hình học lớp 11 Chương III : Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian Bài 4 : Hai mặt phẳng vuông góc

1. Đề bài

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có các cạnh bên và các cạnh đáy đều bằng a. Gọi O là tâm của hình vuông ABCD.

  • a) Tính độ dài đoạn SO.
  • b) Gọi M là trung điểm của đoạn SC. Chứng minh hai mặt phẳng (MBD) và (SAC) vuông góc với nhau.
  • c) Tính độ dài đoạn OM và tính góc giữa hai mặt phẳng (MBD) và (ABCD).

2. Đáp án - hướng dẫn giải bài 10 trang 114

Hình vẽ bài 10 trang 114 sách giáo khoa hình học lớp 11

Đáp án bài 10 trang 114 SGK toán hình học lớp 11

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 10 trang 114 sách giáo khoa hình học lớp 11 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu