Giải bài tập 1 trang 86 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 86 SGK Toán 7 tập 2. Ôn tập chương III : Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác

Đề bài

Cho tam giác ABC. Hãy viết kết luận của hai bài toán sau về quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác.

  Bài toán 1 Bài toán 2
Giả thiết AB > AC Góc B < góc C
Kết luận    

Phương pháp

Áp dụng mối quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác: 

- Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn.

- Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn.

Hướng dẫn giải

Bài toán 1 Bài toán 2
Giả thiết AB > AC Góc B < Góc C
Kết luận Góc C > góc B AC < AB

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X