DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2023

Xuất bản: 13/06/2023 - Tác giả:

Chi tiết danh sách trúng tuyển vào lớp 10 2023 - 2024 của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định chính thức được công bố

Mục lục nội dung

Chi tiết từng danh sách trúng tuyển vào các lớp chuyên năm học 2023/2024 của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định như sau:

NEW: TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO 10 NAM ĐỊNH 2023

>>> Tải DS trúng tuyển tại đây: Danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2023

Dưới đây là danh sách trúng tuyển vào lớp 10 LHP năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên khtn ảnh 1
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên khtn ảnh 2
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên khtn ảnh 3

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên khxh ảnh 1
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên khxh ảnh 2
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên khxh ảnh 3

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên địa ảnh 1
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên địa ảnh 2
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên địa ảnh 3

DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2021 chuyên hóa 1
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2021 chuyên hóa 2
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2021 chuyên hóa 3

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên sử ảnh 1
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên sử ảnh 2
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên sử ảnh 3

DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2021 chuyên lý 1
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2021 chuyên lý 2
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2021 chuyên lý 3

DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2021 chuyên sinh 1
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2021 chuyên sinh 2
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2021 chuyên sinh 3

DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2021 chuyên anh 1
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2021 chuyên anh 2
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2021 chuyên anh 3
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2021 chuyên anh 4
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2021 chuyên anh 5

DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2021 chuyên tiếng nga 1
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2021 chuyên tiếng nga 2
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2021 chuyên tiếng nga 3

DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2021 chuyên tiếng pháp 1
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2021 chuyên tiếng pháp 2

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Tin học

DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2021 chuyên TIn 1
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2021 chuyên TIn 2

DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2021 chuyên TIn 3

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Toán Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 1
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Toán Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Toán Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 3

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên văn ảnh 1
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên văn ảnh 2
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên văn ảnh 3
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên văn ảnh 4
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên văn ảnh 5

Trên đây là DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định , chúc mừng các bạn đã đạt kết quả tốt trong kì thi vừa qua nhé!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM