DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2022

Xuất bản ngày 14/06/2022 - Tác giả:

Chi tiết danh sách trúng tuyển vào lớp 10 2022 - 2023 của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định chính thức được công bố

Chi tiết từng danh sách trúng tuyển vào các lớp chuyên năm học 2022/2023 của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định như sau:

NEW: TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO 10 NAM ĐỊNH 2022

>>> Tải DS trúng tuyển tại đây: Danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2022

Dưới đây là danh sách trúng tuyển vào lớp 10 LHP năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào lớp Không chuyên Ban KHTN

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên khtn ảnh 1
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên khtn ảnh 2
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên khtn ảnh 3

Danh sách trúng tuyển vào lớp Không chuyên Ban KHXH

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên khxh ảnh 1
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên khxh ảnh 2
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên khxh ảnh 3

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Địa Lý

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên địa ảnh 1
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên địa ảnh 2
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên địa ảnh 3

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Hóa Học

DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2021 chuyên hóa 1
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2021 chuyên hóa 2
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2021 chuyên hóa 3

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Lịch Sử

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên sử ảnh 1
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên sử ảnh 2
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên sử ảnh 3

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Vật Lý năm 2019 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2021 chuyên lý 1
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2021 chuyên lý 2
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2021 chuyên lý 3

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Sinh học

DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2021 chuyên sinh 1
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2021 chuyên sinh 2
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2021 chuyên sinh 3

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Tiếng Anh

DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2021 chuyên anh 1
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2021 chuyên anh 2
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2021 chuyên anh 3
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2021 chuyên anh 4
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2021 chuyên anh 5

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Tiếng Nga

DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2021 chuyên tiếng nga 1
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2021 chuyên tiếng nga 2
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2021 chuyên tiếng nga 3

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Tiếng Pháp

DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2021 chuyên tiếng pháp 1
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2021 chuyên tiếng pháp 2

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Tin học

DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2021 chuyên TIn 1
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2021 chuyên TIn 2

DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2021 chuyên TIn 3

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Toán - Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Toán Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 1
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Toán Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Toán Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 3

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Ngữ Văn

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên văn ảnh 1
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên văn ảnh 2
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên văn ảnh 3
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên văn ảnh 4
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên văn ảnh 5

Trên đây là DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2019, chúc mừng các bạn đã đạt kết quả tốt trong kì thi vừa qua nhé!

Xem thêm: Điểm thi vào 10 Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2019

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM