DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2020

Chi tiết danh sách trúng tuyển vào lớp 10 2020 của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định chính thức được công bố

Chi tiết từng danh sách trúng tuyển vào các lớp chuyên năm học 2020/2021 của  chuyên Lê Hồng Phong Nam Định như sau:

NEW: TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO 10 LÊ HỒNG PHONG 2020

Danh sách trúng tuyển vào lớp Không chuyên Ban KHTN

DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2020 không chuyên 1
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2020 không chuyên 2
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2020 không chuyên 3

Danh sách trúng tuyển vào lớp Không chuyên Ban KHXH

DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2020 không chuyên khxh 1
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2020 không chuyên khxh 2
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2020 không chuyên khxh 3

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Địa Lý

DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2020 chuyên địa 1
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2020 chuyên địa 2
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2020 chuyên địa 3

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Hóa Học

DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2020 hóa học 1
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2020 hóa học 2
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2020 hóa học 3

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Lịch Sử

DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2020 chuyên sử 1
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2020 chuyên sử 2
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2020 chuyên sử 3

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Vật Lý năm 2019 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2020 chuyên vật lý 1
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2020 chuyên vật lý 2
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2020 chuyên vật lý 3

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Sinh học

DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2020 chuyên sinh 1
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2020 chuyên sinh 2
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2020 chuyên sinh 3

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Tiếng Anh

DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2020 chuyên anh 1
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2020 chuyên anh 2
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2020 chuyên anh 3
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2020 chuyên anh 4
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2020 chuyên anh 5

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Tiếng Nga

DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2020 tiếng nga 1
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2020 tiếng nga 2
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2020 tiếng nga 3

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Tiếng Pháp

DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2020 tiếng pháp 1
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2020 tiếng pháp 2

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Tin học

DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2020 chuyên tin 1
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2020 chuyên tin 2

DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2020 chuyên tin 3


Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Toán - Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2020 chuyên toán 1
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2020 chuyên toán 2
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2020 chuyên toán 3

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Ngữ Văn

DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2020 chuyên văn 1
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2020 chuyên văn 2
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2020 chuyên văn 3
DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2020 chuyên văn 4

Trên đây là DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2019, chúc mừng các bạn đã đạt kết quả tốt trong kì thi vừa qua nhé!

Xem thêm: Điểm thi vào 10 Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2019

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

X