DS trúng tuyển vào lớp 10 Chuyên Trần Hưng Đạo năm 2020

Chi tiết danh sách trúng tuyển vào lớp 10 Chuyên Trần Hưng Đạo Bình Thuận NĂM HỌC 2020/2021 mà các em có thể tra cứu ngay tại đây.

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 Chuyên Trần Hưng Đạo chi tiết từng lớp chuyên như sau:

DS trúng tuyển vào lớp 10 Chuyên Trần Hưng Đạo năm 2020 ảnh 1
DS trúng tuyển vào lớp 10 Chuyên Trần Hưng Đạo năm 2020 ảnh 2
DS trúng tuyển vào lớp 10 Chuyên Trần Hưng Đạo năm 2020 ảnh 3
DS trúng tuyển vào lớp 10 Chuyên Trần Hưng Đạo năm 2020 ảnh 4
DS trúng tuyển vào lớp 10 Chuyên Trần Hưng Đạo năm 2020 ảnh 5
DS trúng tuyển vào lớp 10 Chuyên Trần Hưng Đạo năm 2020 ảnh 6
DS trúng tuyển vào lớp 10 Chuyên Trần Hưng Đạo năm 2020 ảnh 7
DS trúng tuyển vào lớp 10 Chuyên Trần Hưng Đạo năm 2020 ảnh 8
DS trúng tuyển vào lớp 10 Chuyên Trần Hưng Đạo năm 2020 ảnh 9
DS trúng tuyển vào lớp 10 Chuyên Trần Hưng Đạo năm 2020 ảnh 10
DS trúng tuyển vào lớp 10 Chuyên Trần Hưng Đạo năm 2020 ảnh 11

Xem thêm: Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Thuận 2020

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

X