Đốt cháy hoàn toàn m gam ancol đơn chức A được 6,6 gam CO2

Đáp án câu hỏi đốt cháy hoàn toàn m gam ancol đơn chức A được 6,6 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Giá trị m là 3 gam. Xem chi tiết hướng dẫn cách giải bài tập bên dưới

Đốt cháy hoàn toàn m gam ancol đơn chức A được 6,6 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Giá trị m là:

A. 3 gam.

B. 2,0 gam.

C. 2,8 gam.

D. 10,2 gam.

Đáp án: A. 3 gam

Đốt cháy hoàn toàn m gam ancol đơn chức A được 6,6 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Giá trị m là 3 gam

Giải thích

Vì ancol đơn chức. Lại có 

\(n_{CO_2}= 0,15 mol < n_{H_2O} = 0,2 mol\)l

⇒ ancol no ⇒ \(n_{ancol}\) = \(n_{O (ancol) }\)= 0,2 – 0,15 = 0,05 mol

\(m = m_C + m_H + m_O = 3 gam\)

Câu hỏi liên quan

1. Khi đốt cháy một ancol đa chức thu được nước và khí CO2 theo tỉ lệ khối lượng mH20: mCO2 = 27:44 . CTPT của ancol là

A. C₅H₁₀O₂

B. C₂H₆O₂.

C. C₃H₈O₂

D. C₄H₈O₂.

Đáp án: B. C2H6O₂

Khi đốt cháy một ancol đa chức thu được nước và khí CO2 theo tỉ lệ khối lượng mH20: \(m_{CO_2} = 27:44\) . CTPT của ancol là C₂H₆O₂

2. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp gồm metanol và butan-2-ol được 30,8 gam CO2 và 18 gam H2O. Giá trị a là

A. 30,4 gam.

B. 16 gam.

C. 15,2 gam.

D. 7,6 gam.

Đáp án: C. 15,2 gam

Vậy đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp gồm metanol và butan-2-ol được 30,8 gam CO2 và 18 gam H2O. Giá trị a là 15,2 gam.

3. Ancol etylic phản ứng được với chất nào sau đây

A. Na, CH₃COOH

B. Na, C₂H₂

C. Na₂O, NaOH

D. Cu, CH₃COOH

Đáp án: A. Na, CH₃COOH

Ancol etylic phản ứng được với Na  và CH₃COOH

Xem giải thích đáp án câu 3: Ancol etylic phản ứng được với chất nào sau đây

Trên đây đáp án cho câu hỏi Đốt cháy hoàn toàn m gam ancol đơn chức A được 6,6 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Giá trị m là bao nhiêu và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

--------

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ doctailieu.com@gmail.com để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

Dung Pham (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM