Cho but-1-en tác dụng với HBr theo quy tắc Maccopnhicop

Xuất bản: 12/06/2020 - Cập nhật: 17/06/2020 - Tác giả:

Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm chính là CH3-CH2-CHBr-CH3 do nguyên tử H ưu tiên cộng vào nguyên tử Cacbon bậc thấp hơn

Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính

A. CH₃-CH₂-CHBr-CH₂Br

B. CH₂Br-CH₂-CH₂-CH₂Br

C. CH₃-CH₂-CHBr-CH₃

D. CH₃-CH₂-CH₂-CH₂Br

Đáp án: C. CH₃-CH₂-CHBr-CH₃

Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm chính là CH₃-CH₂-CHBr-CH₃

Giải thích

Quy tắc: Trong phản ứng cộng HX vào liên kết bội, nguyên tử H ưu tiên cộng vào nguyên tử Cacbon bậc thấp hơn, còn nguyên tử hay nhóm nguyên tử X ưu tiên cộng vào nguyên tử Cacbon bậc cao hơn.

=>  Br sẽ ưu tiên thế vào cacbon số 2

Câu hỏi liên quan

1. Ở điều kiện thường số anken khí tác dụng với HCl chỉ tạo một sản phẩm hữu cơ duy nhất là

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Đáp án: C.3

Ở điều kiện thường số anken khí tác dụng với HCl chỉ tạo một sản phẩm hữu cơ duy nhất là 3 anken.

Giải thích

Các anken ở thể khí gồm

CH₂=CH₂(1)

CH₂=CH-CH₃(2)

CH₂=CH-CH₂-CH₃(3)

CH₃CH=CH-CH₃ (cis) (4)

CH₃CH=CH-CH₃ (trans) (5)

CH₂=CH(CH₃)-CH₃ (6)

Muốn cho tác dụng với HCl cho một sản phẩm → anken phải có cấu tạo dạng đối xứng

Có các anken thỏa mãn gồm (1). (5). (4)

2. Anken C4H8 có bao nhiêu đồng phân khi tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Đáp án : A. 2

Anken C₄H₈ có 2 đồng phân khi tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất.

Giải thích

Chỉ có But-2-en thỏa mãn, tuy nhiên but-2-en có đồng phân hình học nên có 2 đồng phân

Trên đây đáp án cho câu hỏi khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm chính là gì và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

--------

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ doctailieu.com@gmail.com để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM