Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím ?

Xuất bản: 15/06/2020 - Tác giả:

Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím Anilin, Glyxin, Axit axetic, Etylamin. Dựa vào kiến thức đã học các em hãy lựa chọn dung dịch làm xanh quỳ tím.

Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím?

A. Anilin.

B. Glyxin.

C. Axit axetic.

D. Etylamin.

Đáp án: D. Etylamin

Giải thích

Công thức của Etyl amin là

C₂H₅NH₂ có nhóm etyl đẩy e làm tăng mật độ electron ở N.

Vì vậy tính bazơ của mạnh hơn NH₃ ⇒ làm quỳ tím hóa xanh.

Câu hỏi liên quan

1. Sắt có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây?

A. FeSO₄.

B. Fe(NO₃)₃.

C. FeO.

D. Fe(OH)₂.

Đáp án: B. Fe(NO₃)₃.

Sắt có số oxi hóa +3 trong hợp chất Fe(NO3)3

3. Thủy phân este CH₃COOCH₂CH₃, thu được ancol có công thức là

A. CH₃COOH.

B. CH₃OH.

C. C₂H₅OH.

D. C₃H₇OH.

Đáp án: C. C₂H5OH

Thủy phân este CH₃COOCH₂CH₃, thu được ancol có công thức là C₂H5OH

Xem giải thích đáp án câu 3 Thủy phân este CH₃COOCH₂CH₃, thu được ancol có công thức là

3. Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím?

A. HCl

B. Na₂SO₄

C. NaOH

D. KCl

Đáp án: C. NaOH

Trong các chất trên dung dịch NaOH làm xanh quỳ tím

Trên đây đáp án cho câu hỏi dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím Anilin, Glyxin, Axit axetic, Etylamin và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM