Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 tỉnh Quảng Ngãi

Xuất bản: 12/06/2023 - Cập nhật: 10/07/2023 - Tác giả: Anh Đức

Tra cứu điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Quảng Ngãi 2023/2024 được cập nhật nhanh và chính xác nhất từ thông báo chính thức của Sở GD-ĐT Quảng Ngãi.

Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tại tỉnh Quảng Ngãi năm học 2023- 2024 được chúng tôi chia sẻ giúp các em dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trong toàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Quảng Ngãi

New: Điểm chuẩn vào lớp 10 tại tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT Quảng Ngãi công bố chính thức.

Điểm chuẩn vào 10 Công lập

Danh sách trúng tuyển vào 10 THPT Thu Xà

TrườngNV1NV2
THPT Lương Thế Vinh17,820,3
THPT Thu Xà14.1018.10
THPT Sơn Mỹ16,318,3
THPT Nguyễn Công Phương18,220,2
THPT Nguyễn Công Trứ19,321,7
THPT Vạn Tường17,523,1
THPT Huỳnh Thúc Kháng18,723
THPT Số 1 Đức Phổ25.3
THPT số 2 Đức Phổ18,621,8
THPT Trần Quang Diệu2125,7
DTNT tỉnh15,5
THPT Ba Gia19,922
THPT Trần Kỳ Phong18,622,7
THPT Chu Văn An15,818,3
THPT Lê Trung Đình23,625,7
THPT Bình Sơn28,431,3
THPT Trần Quốc Tuấn31,7
THPT Số 2 Mộ Đức26,7
THPT Võ Nguyên Giáp27,329,3
THPT số 1 Tư Nghĩa24,328
THPT số 2 Tư Nghĩa17,119,1
THPT số 1 Nghĩa Hành24,3
THPT số 2 Nghĩa Hành14,216,2
THPT Phạm Văn Đồng22,1
THPT Lý Sơn16,3
THPT Lê Quý Đôn1921,4

ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT

1. Tuyển sinh vào lớp 10 chuyên

- Lớp 10 chuyên Toán: Tuyển 70 học sinh, có điểm xét tuyển từ 33,00 trở lên.

- Lớp 10 chuyên Tin: Tuyển 30 học sinh, có điểm xét tuyển từ 26,15 trở lên.

- Lớp 10 chuyên Lý: Tuyển 36 học sinh, có điểm xét tuyển từ 36,45 trở lên.

- Lớp 10 chuyên Hóa: Tuyển 36 học sinh, có điểm xét tuyển từ 37,85 trở lên.

- Lớp 10 chuyên Sinh: Tuyển 35 học sinh, có điểm xét tuyển từ 31,90 trở lên.

- Lớp 10 chuyên tiếng Anh: Tuyển 70 học sinh, có điểm xét tuyển từ 37,90 trở lên.

- Lớp 10 chuyên Văn: Tuyển 35 học sinh, có điểm xét tuyển từ 36,40 trở lên.

- Lớp 10 chuyên Sử - Địa: Tuyển 35 học sinh, có điểm xét tuyển cụ thể như sau:

​+ Chuyên Sử: có 17 học sinh, có điểm xét tuyển từ 33,60 trở lên;

​+ Chuyên Địa: có 18 học sinh, có điểm xét tuyển từ 34,40 trở lên.

Tổng số có 347 học sinh được xét tuyển vào các lớp chuyên.

2. Tuyển sinh vào lớp 10 không chuyên cho các thí sinh trên địa bàn toàn tỉnh

Tuyển 80 học sinh có điểm xét tuyển từ 23,25 trở lên vào các lớp không chuyên.

Tổng số có 427 thí sinh được đề nghị xét tuyển vào các lớp 10 chuyên và không chuyên năm học 2023 – 2024 (đạt 99,30% so với chỉ tiêu được giao).


➜ Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 Quảng Ngãi

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Quảng Ngãi

➜ Điểm chuẩn vào lớp 10 tất cả các tỉnh thành

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Quảng Ngãi

New: Điểm chuẩn vào lớp 10 tại tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT Quảng Ngãi công bố chính thức.

Điểm chuẩn THPT Công lập 2022 (cập nhật ngay sau khi nhà trường công bố)

(Nguồn: page thông báo của các trường.)

TrườngNV1NV2
THPT Lương Thế Vinh16,5
THPT Thu Xà14,918,2
THPT Sơn Mỹ15,417,6
THPT Nguyễn Công Phương16,218,4
THPT Nguyễn Công Trứ
THPT Vạn Tường17,622,9
THPT Huỳnh Thúc Kháng18,420,7
THPT số 2 Tư Nghĩa16,318,7
THPT số 2 Đức Phổ18,320,3
THPT Trần Quang Diệu20,7
DTNT tỉnh15,5
THPT Ba Gia17,1
THPT Trần Kỳ Phong19,321,3
THPT Chu Văn An14,416,9
THPT Lê Trung Đình24,226,5
THPT Bình Sơn26
THPT Số 1 Đức Phổ26,2
THPT Trần Quốc Tuấn32,20
THPT Số 2 Mộ Đức12,119,8
THPT Võ Nguyên Giáp2426
THPT số 1 Tư Nghĩa22,7
THPT số 1 Nghĩa Hành26,5
THPT Phạm Văn Đồng19,1
THPT Lý Sơn14,4
THPT Lê Quý Đôn16,118,1

Điểm chuẩn vào 10 Chuyên Lê Khiết 2022

LớpĐiểm chuẩn
Chuyên Toán36,75
Chuyên Tin32,8
Chuyên Lý34,95
Chuyên Hóa31,75
Chuyên Sinh35,2
Chuyên Văn35,05
Chuyên Tiếng Anh38,8
Chuyên Sử32,25
Chuyên Địa33,45
Không chuyên23,2

Điểm chuẩn lớp 10 Quảng Ngãi 2021

Điểm chuẩn vào 10 Trường Chuyên Lê Khiết 2021

Điểm chuẩn tuyển sinh 10 năm 2021 của trường THPT Chuyên Lê Khiết
LỚPĐIỂM TRÚNG TUYỂN
Chuyên Toán33,50
Chuyên TinToán sang Tin: 29,85
Chuyên Lý37,40
Chuyên Hóa36,66
Chuyên Sinh33,30
Chuyên Văn32,25
Chuyên Tiếng Anh37,70
Chuyên Sử28,45
Chuyên Địa27,65
Không chuyên22,75

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Quảng Ngãi Công lập

TTTrườngNV1NV2
1THPT Lương Thế Vinh16.518.6
2THPT Thu Xà15.319.2
3THPT Sơn Mỹ15.717.8
4THPT Nguyễn Công Phương1618.7
5THPT Nguyễn Công Trứ21.623.9
6THPT Vạn Tường15.917.9
7THPT Huỳnh Thúc Kháng19.122.1
8THPT số 2 Tư Nghĩa1315.5
9THPT số 2 Đức Phổ16.4
10THPT Trần Quang Diệu20.6
11DTNT tỉnh17.5
12THPT Ba Gia18.3
13THPT Trần Kỳ Phong20.525.7
14THPT Chu Văn An1719.7
15THPT Lê Trung Đình23.225.7
16THPT Bình Sơn27.6
17THPT Số 1 Đức Phổ24.9
18THPT Trần Quốc Tuấn30.5
19THPT Số 2 Mộ Đức26.1
20THPT Võ Nguyên Giáp25.0928.5
21THPT số 1 Tư Nghĩa23.9
22THPT số 1 Nghĩa Hành24.8
23THPT Phạm Văn Đồng22.9

Điểm chuẩn năm 2020
vào 10 Quảng Ngãi

Điểm chuẩn trúng tuyển của trường THPT Chuyên Lê Khiết 2020

LỚPĐIỂM TRÚNG TUYỂN
Chuyên Toán37,60
Chuyên Tin

26,95 (NV chuyên Tin học)

36,15 (NV chuyển từ chuyên Toán sang chuyên Tin)

Chuyên Lý35,10
Chuyên Hóa36,95
Chuyên Sinh27,75
Chuyên Văn34,20
Chuyên Tiếng Anh38,80
Chuyên Sử29,2
Chuyên Địa28,55
Không chuyên23,10

Điểm chuẩn vào 10 các trường THPT Công lập

Sẽ cập nhật tiếp theo ngay khi tỉnh công bố chính thức!

TRƯỜNGNV1NV2
THPT Số 1 Đức Phổ23,8
THPT Số 2 Đức Phổ15,517,50
THPT Số 2 Mộ Đức23,6
THPT Bình Sơn26,3
THPT Võ Nguyên Gíap24,227,1
THPT Số 1 Nghĩa Hành22,8
THPT Số 2 Nghĩa Hành
THPT Số 1 Tư Nghĩa23,2
THPT Số 2 Tư Nghĩa11,313,9
THPT Trần Quốc Tuấn29,8
THPT Thu Xà13,2018,30
THPT Số 1 Sơn Tịnh
THPT Phạm Văn Đồng21,4
THPT Nguyễn Công Trứ19,2020,4
THPT Trần Kỳ Phong20,0023,60
THPT Trần Quang Diệu18,7021,30
THPT Ba Gia16,0019,00
THPT Lương Thế Vinh1619
THPT Chu Văn An15,4018,60
THPT Huỳnh Thúc Kháng16,8018,80
THPT Lê Quý Đôn15,4017,40
THPT Nguyễn Công Phương13,115,10
THPT Lê Trung Đình20,623,20
THPT Vạn Tường16,5019,50
THPT Sơn Mỹ13,7015,70
THPT DTNT tỉnh13,50

Điểm chuẩn năm 2019

Điểm chuẩn trúng tuyển của trường THPT Chuyên Lê Khiết 2019

LỚPĐIỂM TRÚNG TUYỂN
Chuyên Toán34,45
Chuyên Tin

27,50 (NV chuyên Tin học)

32,60 (NV chuyển từ chuyên Toán sang chuyên Tin)

Chuyên Lý34,95
Chuyên Hóa35,60
Chuyên Sinh32,15
Chuyên Văn34,50
Chuyên Tiếng Anh36,90
Chuyên Sử25,80
Chuyên Địa28,05
Không chuyên21,50

Điểm chuẩn vào 10 Công lập Quảng Ngãi 2019

Sở GD&ĐT vừa công bố trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên trên địa bàn tỉnh:

TRƯỜNGNV1NV2
THPT Số 1 Đức Phổ21,1
THPT Số 2 Mộ Đức25,9
THPT Bình Sơn22,3
THPT Số 1 Nghĩa Hành22,6
THPT Số 1 Tư Nghĩa22,1
THPT Trần Quốc Tuấn26,5
THPT Thu Xà1013,1
THPT Võ Nguyên Giáp21,724,3
THPT Phạm Văn Đồng20,3
THPT Nguyễn Công Trứ19,422,1
THPT Trần Kỳ Phong15,820,5
THPT Trần Quang Diệu15,618,6
THPT Ba Gia15,3
THPT Lương Thế Vinh14,717,7
THPT Chu Văn An1416,1
THPT Huỳnh Thúc Kháng15,517,6
THPT Lê Quý Đôn12,214,5
THPT Số 2 Đức Phổ16,519,8
THPT Nguyễn Công Phương10,116,8
THPT Lê Trung Đình18,521,6
THPT Vạn Tường13,515,7
THPT Sơn Mỹ1315,3
THPT Số 2 Tư Nghĩa12,314,3

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2018

Điểm chuẩn trúng tuyển của trường THPT Chuyên Lê Khiết

LỚPĐIỂM TRÚNG TUYỂN
Chuyên Toán28,75
Chuyên Tin22,75
Chuyên Lý28
Chuyên Hóa30
Chuyên Sinh27,50
Chuyên Văn31
Chuyên Tiếng Anh29,45
Chuyên Sử17
Chuyên Địa20
Không chuyên15,75

Điểm chuẩn dự kiến các trường THPT trên địa bàn tỉnh:

TRƯỜNGNV1NV2
THPT Số 1 Đức Phổ30,05
THPT Số 2 Mộ Đức31,1
THPT Bình Sơn30,65
THPT Số 1 Nghĩa Hành28,75
THPT Số 1 Tư Nghĩa25,8
THPT Trần Quốc Tuấn32,25
THPT Thu Xà13,6515,65
THPT Võ Nguyên Giáp2729
THPT Phạm Văn Đồng27,2
THPT Nguyễn Công Trứ21,223,85
THPT Trần Kỳ Phong20,222,2
THPT Trần Quang Diệu21,2523,25
THPT Ba Gia21
THPT Lương Thế Vinh14,516,5
THPT Chu Văn An1517
THPT Huỳnh Thúc Kháng16,0520
THPT Lê Quý Đôn12,817,5
THPT Số 2 Đức Phổ16,75
THPT Nguyễn Công Phương17,723,1
THPT Lê Trung Đình19,6528,25
THPT Vạn Tường17,521,2
THPT Sơn Mỹ12,514,5
THPT Số 2 Tư Nghĩa13,417,75

Tham khảo điểm chuẩn lớp 10 năm 2017 một số trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi:

STTTrườngĐiểm NV1Điểm NV2
1Bình Sơn25,4
2Trần Kỳ Phong17.720.8
3Lê Quý Đôn1012.8
4Vạn Tường1416.8
5Ba Gia16.1
6Sơn Mỹ7.49.8
7Võ Nguyên Giáp23.1
8Huỳnh Thúc Kháng12.615
9Trần Quốc Tuấn27.6
10Lê Trung Đình13.821.7
11Số 1 Tư Nghĩa22.1
12Số 2 Tư Nghĩa9.913.2
13Chu Văn An1214.4
14Thu Xà7.813.1
15Số 1 Mộ Đức28
16Phạm Văn Đồng20
17Nguyễn Công Trứ16.321.1
18Trần Quang Diệu16.818.8
19Số 1 Đức Phổ29
20Số 2 Đức Phổ14.918.5
21Lương Thế Vinh1619.3
22Số 1 Nghĩa Hành25.1
23Số 1 Nghĩa Hành10.313.5
24Nguyễn Công Phương14.118.4

Chi tiết điểm chuẩn năm 2016

Tên TrườngNV 1NV 2
Trần Quốc Tuấn26,3
Bình Sơn25,15
Trần Kỳ Phong16,1520,05
Võ Nguyên Giáp22,4525,25
Ba Gia17,321,95
Số 1 Tư Nghĩa24,95
Phạm Văn Đồng23,05
Số 2 Mộ Đức24,85;
Số 1 Đức Phổ26,2
Số 1 Nghĩa Hành23,4
Lê Quý Đôn12,214,5
Vạn Tường12,7521.15
Huỳnh Thúc Kháng12,45.14,65
Sơn Mỹ10,612.6
Lê Trung Đình11,9;18,05
Chu Văn An13,5516,7
Số 1 Tư Nghĩa11,65
Thu Xà1012,5
Nguyễn Công Trứ17,520
Trần Quang Diệu17,5519,6
Lương Thế Vinh16,65;18,8
Số 2 Đức Phổ14,5;16,5
Nguyễn Công Phương9,612,85
Số 2 Nghĩa Hành9,211,2

Số 2 Tư Nghĩa

19,5

Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn lớp 10 Quảng Ngãi qua các năm!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM