Xem điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm 2019

Tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm học 2019 - 2020 được cập nhật nhanh và chính xác nhất từ thông báo chính thức của Sở GD-ĐT Quảng Ngãi.

Xem thêm: Tra cứu điểm thi lớp 10 Quảng Ngãi

Sở giáo dục tỉnh Quảng Ngãi năm nay tiến hành với nhiều phương thức tuyển sinh vào lớp 10 khác nhau. Trong đó phương thức thi tuyển sẽ ap dụng đối với Trường THPT chuyên Lê Khiết, tổ chức thi 3 môn Ngữ văn, Toán, môn chuyên. Đối với các trường THPT công lập khác thi môn Ngữ văn, Toán và một môn khác (môn thi thứ ba) hoặc thi tuyển kết hợp với xét tuyển do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định.

Phương thức xét tuyển áp dụng đối với các trường THPT công lập theo phương thức không thi tuyển hoặc áp dụng thi tuyển kết hợp với xét tuyển. Dự kiến thời gian kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 toàn tỉnh Quảng Ngãi theo phương thức thi tuyển sẽ diễn ra khoảng 2 tuần đầu tiên của tháng 6

Chỉ tiêu vào 10 Quảng Ngãi 2019

Điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm 2019

Điểm chuẩn trúng tuyển của trường THPT Chuyên Lê Khiết 2019

LỚP ĐIỂM TRÚNG TUYỂN
Chuyên Toán 34,45
Chuyên Tin

27,50 (NV chuyên Tin học)

32,60 (NV chuyển từ chuyên Toán sang chuyên Tin)

Chuyên Lý 34,95
Chuyên Hóa 35,60
Chuyên Sinh 32,15
Chuyên Văn 34,50
Chuyên Tiếng Anh 36,90
Chuyên Sử 25,80
Chuyên Địa 28,05
Không chuyên 21,50

Điểm chuẩn vào 10 Công lập Quảng Ngãi 2019

Sở GD&ĐT vừa công bố trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên trên địa bàn tỉnh:

TRƯỜNG NV1 NV2
THPT Số 1 Đức Phổ 21,1  
THPT Số 2 Mộ Đức 25,9  
THPT Bình Sơn 22,3  
THPT Số 1 Nghĩa Hành 22,6  
THPT Số 1 Tư Nghĩa 22,1  
THPT Trần Quốc Tuấn 26,5  
THPT Thu Xà 10 13,1
THPT Võ Nguyên Giáp 21,7 24,3
THPT Phạm Văn Đồng 20,3  
THPT Nguyễn Công Trứ 19,4 22,1
THPT Trần Kỳ Phong 15,8 20,5
THPT Trần Quang Diệu 15,6 18,6
THPT Ba Gia 15,3  
THPT Lương Thế Vinh 14,7 17,7
THPT Chu Văn An 14 16,1
THPT Huỳnh Thúc Kháng 15,5 17,6
THPT Lê Quý Đôn 12,2 14,5
THPT Số 2 Đức Phổ 16,5 19,8
THPT Nguyễn Công Phương 10,1 16,8
THPT Lê Trung Đình 18,5 21,6
THPT Vạn Tường 13,5 15,7
THPT Sơn Mỹ 13 15,3
THPT Số 2 Tư Nghĩa 12,3 14,3

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2018

Điểm chuẩn trúng tuyển của trường THPT Chuyên Lê Khiết

LỚP ĐIỂM TRÚNG TUYỂN
Chuyên Toán 28,75
Chuyên Tin 22,75
Chuyên Lý 28
Chuyên Hóa 30
Chuyên Sinh 27,50
Chuyên Văn 31
Chuyên Tiếng Anh 29,45
Chuyên Sử 17
Chuyên Địa 20
Không chuyên 15,75

Điểm chuẩn dự kiến các trường THPT trên địa bàn tỉnh:

TRƯỜNG NV1 NV2
THPT Số 1 Đức Phổ 30,05  
THPT Số 2 Mộ Đức 31,1  
THPT Bình Sơn 30,65  
THPT Số 1 Nghĩa Hành 28,75  
THPT Số 1 Tư Nghĩa 25,8  
THPT Trần Quốc Tuấn 32,25  
THPT Thu Xà 13,65 15,65
THPT Võ Nguyên Giáp 27 29
THPT Phạm Văn Đồng 27,2  
THPT Nguyễn Công Trứ 21,2 23,85
THPT Trần Kỳ Phong 20,2 22,2
THPT Trần Quang Diệu 21,25 23,25
THPT Ba Gia 21  
THPT Lương Thế Vinh 14,5 16,5
THPT Chu Văn An 15 17
THPT Huỳnh Thúc Kháng 16,05 20
THPT Lê Quý Đôn 12,8 17,5
THPT Số 2 Đức Phổ 16,75  
THPT Nguyễn Công Phương 17,7 23,1
THPT Lê Trung Đình 19,65 28,25
THPT Vạn Tường 17,5 21,2
THPT Sơn Mỹ 12,5 14,5
THPT Số 2 Tư Nghĩa 13,4 17,75

Tham khảo điểm chuẩn lớp 10 năm 2017 một số trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi:

STT Trường Điểm NV1 Điểm NV2
1 Bình Sơn 25,4  
2 Trần Kỳ Phong 17.7 20.8
3 Lê Quý Đôn 10 12.8
4 Vạn Tường 14 16.8
5 Ba Gia 16.1  
6 Sơn Mỹ 7.4 9.8
7 Võ Nguyên Giáp 23.1  
8 Huỳnh Thúc Kháng 12.6 15
9 Trần Quốc Tuấn 27.6  
10 Lê Trung Đình 13.8 21.7
11 Số 1 Tư Nghĩa 22.1  
12 Số 2 Tư Nghĩa 9.9 13.2
13 Chu Văn An 12 14.4
14 Thu Xà 7.8 13.1
15 Số 1 Mộ Đức 28  
16 Phạm Văn Đồng 20  
17 Nguyễn Công Trứ 16.3 21.1
18 Trần Quang Diệu 16.8 18.8
19 Số 1 Đức Phổ 29  
20 Số 2 Đức Phổ 14.9 18.5
21 Lương Thế Vinh 16 19.3
22 Số 1 Nghĩa Hành 25.1  
23 Số 1 Nghĩa Hành 10.3 13.5
24 Nguyễn Công Phương 14.1 18.4

Chi tiết điểm chuẩn năm 2016:

Tên Trường NV 1 NV 2
Trần Quốc Tuấn 26,3  
Bình Sơn 25,15  
Trần Kỳ Phong 16,15 20,05
Võ Nguyên Giáp 22,45 25,25
Ba Gia 17,3 21,95
Số 1 Tư Nghĩa 24,95  
Phạm Văn Đồng 23,05  
Số 2 Mộ Đức 24,85;  
Số 1 Đức Phổ 26,2  
Số 1 Nghĩa Hành 23,4  
Lê Quý Đôn 12,2 14,5
Vạn Tường 12,75 21.15
Huỳnh Thúc Kháng 12,45. 14,65
Sơn Mỹ 10,6 12.6
Lê Trung Đình 11,9; 18,05
Chu Văn An 13,55 16,7
Số 1 Tư Nghĩa 11,65  
Thu Xà 10 12,5
Nguyễn Công Trứ 17,5 20
Trần Quang Diệu 17,55 19,6
Lương Thế Vinh 16,65; 18,8
Số 2 Đức Phổ 14,5; 16,5
Nguyễn Công Phương 9,6 12,85
Số 2 Nghĩa Hành 9,2 11,2

Số 2 Tư Nghĩa

  19,5

 

Điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Xem điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 để xem ở dưới đây
Tải về
15/07/2019    15:30 PM
15/07/2019    15:30 PM
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2019 tỉnh Bình Thuận

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Thuận năm 2019 được Sở GD&ĐT tỉnh thông báo nhanh nhất và chính xác nhất, chi tiết điểm chuẩn tuyển sinh vào 10 tất cả các trường THPT Bình Thuận

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2019-2020 tỉnh Bắc Giang

Tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 tại Bắc Giang năm học 2019-2020 đầy đủ các trường THPT trên địa bàn được cập nhật nhanh và chính xác nhất từ thông báo chính thức của Sở GD-ĐT Bắc Giang.

Điểm chuẩn lớp 10 tại Hải Phòng năm học 2019/2020

Xem điểm chuẩn vào 10 năm 2019 Hải Phòng chi tiết điểm xét tuyển nguyện vọng 1 và 2 của 40 trường THPT trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu