Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Hà Tĩnh năm 2021

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Hà Tĩnh năm 2021/2022 đầy đủ các trường PTTH tại tỉnh Hà Tĩnh được cập nhật nhanh và chính xác nhất

Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tại tỉnh Hà Tĩnh năm học 2021 - 2022 được chúng tôi chia sẻ giúp các em dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trong toàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Hà Tĩnh

New: Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Hà Tĩnh năm 2021 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT công bố chính thức.

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Hà Tĩnh Công lập
 

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh 2021

(cập nhật)

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Hà Tĩnh

New: Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tại tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh công bố chính thức.

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh 2020

Lớp chuyên Điểm chuẩn
Chuyên Toán 36.00
Chuyên Lý 41.25
Chuyên Hóa 38.50
Chuyên Sinh 43.00
Chuyên Văn 43.25
Chuyên Sử - Địa 41.00
Chuyên Anh 45.09
Chuyên Pháp 42.25
Chuyên Tin 35,80

Điểm chuẩn vào 10 2020 các trường không chuyên trên địa bàn tỉnh:

TRƯỜNG Điểm chuẩn NV1
THPT Phan Đình Phùng 33.75
THPT Thành Sen 15,00
THPT Hồng Lĩnh 15,00
THPT Hương Sơn 24.75
THPT Cao Thắng 23,25
THPT Lê Hữu Trác 15,00
THPT Lý Chính Thắng 15,50
THPT Nguyễn Thị Minh Khai 23,25
THPT Đức Thọ 15,00
THPT Trần Phú 22,75
THPT Nghi Xuân 19,00
THPT Nguyễn Công Trứ 15,00
THPT Nguyễn Du 20,00
THPT Can Lộc 16,50
THPT Đồng Lộc 15,00
THPT Nghèn 22,75
THPT Hàm Nghi 15,00
THPT Hương Khê 15,00
THPT Phúc Trạch 15,00
THPT Lý Tự Trọng 22,25
THPT Nguyễn Trung Thiên 15,25
THPT Lê Quý Đôn 15,00
THPT Cẩm Bình 19.00
THPT Hà Huy Tập 17.75
THPT Nguyễn Đình Liễn 15.00
THPT Cẩm Xuyên 15,00
THPT Nguyễn Thị Bích Châu 19,00
THPT Nguyễn Huệ 17,25
THPT Kỳ Lâm 15,00
THPT Cù Huy Cận 15,00
THPT Vũ Quang 15,00
THPT Nguyễn Văn Trỗi 15,00
THPT Mai Thúc Loan 20.50
THPT Nguyễn Đổng Chi 15,00
THPT Kỳ Anh 15,00
THPT Lê Quảng Chí 19.50


➜ Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 Hà Tĩnh

Chỉ tiêu vào lớp 10 các trường THPT tỉnh Hà Tĩnh 2021

Điểm chuẩn năm 2019

Điểm chuẩn vào 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh

Lớp chuyên Điểm chuẩn
Chuyên Toán Điểm chuẩn: 46,00, trong đó môn chuyên ≥ 5,00
Chuyên Lý Điểm chuẩn: 48,25, trong đó môn chuyên ≥ 5,00
Chuyên Hóa Điểm chuẩn: 37,00, trong đó môn chuyên ≥ 5,00
Chuyên Sinh Điểm chuẩn: 32,75, trong đó môn chuyên ≥ 5,00
Chuyên Văn Điểm chuẩn: 43,00, trong đó môn chuyên ≥ 5,00
Chuyên Sử - Địa Điểm chuẩn: 39,50, trong đó môn chuyên ≥ 5,00
Chuyên Anh Điểm chuẩn: 45,49, trong đó môn chuyên ≥ 5,00
Chuyên Pháp Điểm chuẩn: 43,99, trong đó môn chuyên ≥ 5,00

Điểm chuẩn vào 10 các trường không chuyên trên địa bàn tỉnh:

TRƯỜNG NV1
THPT Phan Đình Phùng 34,00
THPT Thành Sen Xét tuyển
THPT Hồng Lam 18,25
THPT Hồng Lĩnh 31,75
THPT Hương Sơn 25,50
THPT Cao Thắng 25,00
THPT Lê Hữu Trác Xét tuyển
THPT Lý Chính Thắng 22,00
THPT Nguyễn Thị Minh Khai 25,00
THPT Đức Thọ Xét tuyển
THPT Trần Phú 29,00
THPT Nghi Xuân 17,25
THPT Nguyễn Công Trứ 19,75
THPT Nguyễn Du 21,75
THPT Can Lộc 10,75
THPT Đồng Lộc 16,25
THPT Nghèn 23,25
THPT Hàm Nghi 15,00
THPT Hương Khê 21,25
THPT Phúc Trạch 16,00
THPT Lý Tự Trọng 11,00
THPT Nguyễn Trung Thiên 21,50
THPT Lê Quý Đôn 17,25
THPT Cẩm Bình 23,75
THPT Hà Huy Tập 22,75
THPT Nguyễn Đình Liễn 9,50
THPT Cẩm Xuyên 14,25
THPT Nguyễn Thị Bích Châu 18,75
THPT Nguyễn Huệ 20,25
THPT Kỳ Lâm 22,75
THPT Cù Huy Cận 13,50
THPT Vũ Quang 13,50
THPT Nguyễn Văn Trỗi 26,75
THPT Mai Thúc Loan 24,75
THPT Nguyễn Đổng Chi 18,25
THPT Kỳ Anh 25,25
THPT Lê Quảng Chí  19,75

Điểm chuẩn trúng tuyển vào 10 Hà Tĩnh năm 2018

Điểm chuẩn THPT Chuyên Hà Tĩnh

Lớp chuyên Điểm chuẩn
Chuyên Toán Tổng điểm các bài thi đã tính hệ số ≥ 43,75
Chuyên Lý Tổng điểm các bài thi đã tính hệ số ≥ 42,25
Chuyên Hóa Tổng điểm các bài thi đã tính hệ số ≥ 43
Chuyên Sinh Tổng điểm các bài thi đã tính hệ số ≥ 42,5
Chuyên Văn Tổng điểm các bài thi đã tính hệ số ≥ 47,25
Chuyên Sử - Địa Tổng điểm các bài thi đã tính hệ số ≥ 45,25
Chuyên Anh Tổng điểm các bài thi đã tính hệ số ≥ 48,2
Chuyên Pháp Tổng điểm các bài thi đã tính hệ số ≥ 47,24

Điểm các trường THPT không chuyên trên địa bàn tỉnh:

TRƯỜNG NV1
THPT ISCHOOL Hà Tĩnh  
THPT Phan Đình Phùng  33,75
THPT Thành Sen  
THPT Hồng Lam  
THPT Hồng Lĩnh  
THPT Dân lập Nguyễn Khắc Viện  
THPT Hương Sơn  
THPT Cao Thắng  
THPT Lê Hữu Trác  
THPT Lý Chính Thắng  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai  22,5
THPT Đức Thọ  
THPT Lê Hồng Phong  
THPT Trần Phú  21
THPT Nghi Xuân  
THPT Nguyễn Công Trứ  
THPT Nguyễn Du  
THPT Bán công Nghi Xuân  
THPT Can Lộc  10
THPT Đồng Lộc  
THPT Nghèn  
THPT Dân lập Can Lộc  
THPT Hàm Nghi  
THPT Gia Phố  
THCS và THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh  
THPT Hương Khê  17
THPT Phúc Trạch  12
THPT Lý Tự Trọng  
THPT Mai Kính  
THPT Nguyễn Trung Thiên  
THPT Lê Quý Đôn  
THPT Cẩm Bình  14,5
THPT Hà Huy Tập 19
THPT Nguyễn Đình Liễn  
THPT Phan Đình Giót  
THPT Cẩm Xuyên  
THPT Nguyễn Thị Bích Châu  
THPT Nguyễn Huệ  
THPT Kỳ Lâm  
THPT Cù Huy Cận  
THPT Vũ Quang  
THPT Nguyễn Văn Trỗi  
THPT Mai Thúc Loan  20,75
THPT Nguyễn Đổng Chi  
THPT Kỳ Anh  18,5
THPT Lê Quảng Chí  

Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn lớp 10 Hà Tĩnh qua các năm! 

Anh Đức (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM