Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Tĩnh 2021-2022

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Tĩnh năm học 2021-2022 chi tiết cùng tuyển tập đề thi vào 10 môn toán Hà Tĩnh các năm.

Đề thi tuyển sinh môn Toán vào 10 Hà Tĩnh năm học 2021-2022 chính thức được Đọc tài liệu cập nhật nhanh nhất kèm đáp án chi tiết. Tham khảo ngay nội dung đề thi và đáp án bên dưới.

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Hà Tĩnh năm 2021

Mã đề 01

Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Tĩnh 2021 mã 01

Mã đề 02


Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Tĩnh 2021 mã 02

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2021 chính thức tỉnh Hà Tĩnh sẽ được cập nhật ngay khi kỳ thi diễn ra ngày 02/06/2021.

Đáp án đề thi vào 10 môn toán Hà Tĩnh 2021

Đáp án mã 01

Câu 1

Đáp án đề thi vào 10 môn toán Hà Tĩnh 2021 mã 01 câu 1

Câu 2
Đáp án đề thi vào 10 môn toán Hà Tĩnh 2021 mã 01 câu 2

Câu 3


Đáp án đề thi vào 10 môn toán Hà Tĩnh 2021 mã 01 câu 3

Câu 4.

Gọi số tiền điện nhà bạn A phải trả trong tháng 4 là x (x > 0)( đồng)

Số tiền điện nhà bạn B phải trả trong tháng 4 là y (y> 0) ( đồng)

Theo bài ta có tổng số tiền điện trong tháng 4 nhà bạn A và nhà bạn B phải trả là 560000 nên ta có phương trình x+y=560000 (1)

Số tiền điện trong tháng 5 nhà bạn A phải trả là x + 30%x = 1,3x (đồng)

Số tiền điện trong tháng 5 nhà bạn B phải trả là: y + 20%y = 1,2y (đồng)

Theo bài ta có tổng số tiền điện trong tháng 5 nhà bạn A và nhà bạn B phải trả là 701000 nên ta có phương trình: 1,3x+1,2y = 701000 (2)

(x+ y = 560000 Từ (1).(2) ta có hệ phương trình:

\(\left\{\begin{array}{l} x+y=560000 \\ 1,3 x+1,2 y=701000 \end{array}\right.\)

\(\begin{array}{l} \Leftrightarrow\left\{\begin{array} { l } { x = 5 6 0 0 0 0 - y } \\ { 1 , 3 ( 5 6 0 0 0 0 - y ) + 1 , 2 y = 7 0 1 0 0 0 } \end{array} \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} x=560000-y \\ 728000-0,1 y=701000 \end{array}\right.\right. \\ \Leftrightarrow\left\{\begin{array} { l } { x = 5 6 0 0 0 0 - y } \\ { 0 , 1 y = 2 7 0 0 0 } \end{array} \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} x=290000 \\ y=270000 \end{array}(\mathrm{tm})\right.\right. \end{array} \)

Vậy số tiền điện nhà bạn A phải trả trong tháng 4 là 290000 đồng. Nhận thấy: 290000 =100 1500+50.2000+10.4000 Vậy số điện nhà bạn A dùng trong tháng 4 là 100+50+10=160 (kWh).

Câu 5. 

Đáp án đề thi vào 10 môn toán Hà Tĩnh 2021 mã 01 câu 5

Câu 6. 

a) Vì E là điểm chính giữa của cung nhỏ BC nên \(\stackrel\frown{BE }= \stackrel\frown{CE }\).

∠CAE =∠BCE (trong một đường tròn, hai góc nội tiếp chắn hai cung bằng nhau thì bằng nhau).

b) Chứng minh tương tự mã đề 02 (chi tiết phía dưới)

Câu 7.

Đáp án đề thi vào 10 môn toán Hà Tĩnh 2021 mã 01 câu 7

Mã đề 002

Đáp án đề thi vào 10 môn toán Hà Tĩnh 2021 Mã đề 002 câu 1
Đáp án đề thi vào 10 môn toán Hà Tĩnh 2021 Mã đề 002 câu 1 tiếp

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Tĩnh 2021 mã 02 câu 4

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Tĩnh 2021 mã 02 câu 5

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Tĩnh 2021 mã 02 câu 6
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Tĩnh 2021 mã 02 câu 6 hình

Câu 7. Làm tương tự mã đề 01

[HOT]

Cùng ôn tập chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới với đề thi tuyển sinh lớp 10 các năm trước nhé:

Tuyển tập đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Tĩnh các năm trước

Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Tĩnh 2020-2021

đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán 2020 Hà Tĩnh

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán 2020 Hà Tĩnh

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Hà Tĩnh 2019

đề thi vào lớp 10 môn toán năm 2019 mã đề 01

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: đề thi vào lớp 10 môn toán năm 2019

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Hà Tĩnh 2018

đề thi toán vào lớp 10 tỉnh Hà Tĩnh 2018 mã đề 02

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: đề thi toán vào lớp 10 tỉnh Hà Tĩnh 2018

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Hà Tĩnh 2017

đề thi vào lớp 10 môn toán 2017 Hà Tĩnh mã đề 001

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: 

đề thi vào lớp 10 môn toán 2017 Hà Tĩnh

  Đọc tài liệu vừa gửi tới các em nội dung chi tiết để thi tuyển sinh vào 10 môn Toán Hà Tĩnh năm 2021 và tổng hợp đề thi vào 10 môn Toán các năm trước.

  Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

  Xem thêm thông tin tuyển sinh

  Hoài Anh (Tổng hợp)
  Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
  Rồi
  Chưa

  CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM