Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh 2021-2022

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh năm học 2021-2022 chi tiết cùng tuyển tập đề thi vào 10 môn Anh Hà Tĩnh các năm trước.

Đề thi tuyển sinh môn Anh vào 10 Hà Tĩnh năm học 2021-2022 chính thức được Đọc tài liệu cập nhật nhanh nhất kèm đáp án chi tiết. Tham khảo ngay nội dung đề thi và đáp án bên dưới.

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh 2021

Mã đề 02

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1surface13B25B
2world14A26A
3railways15D27C
4directions16A28B
5knowledge17D29A
6forget18A30D
7words19D31A
8B20C32B
9A21B33D
10C22D34A
11C23B35D
12A24C

Part 6:

36. has been bought by my father

37. (that) she was working in a restaurant

38. spoken to her for two years

39. you pass your exam, you won't get into university,

40. depth of the Pacific Ocean is greater than that of the Atlantic.

Đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Hà Tĩnh năm 2021

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2021 chính thức tỉnh Hà Tĩnh sẽ được cập nhật ngay khi kỳ thi diễn ra ngày 02/06/2021.

Mã đề 02

đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh 2021 mã đề 02 trang 1

đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh 2021 mã đề 02 trang 2

[HOT]

-HẾT-

Cùng ôn tập chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới với đề thi tuyển sinh lớp 10 các năm trước nhé:

Tuyển tập đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh các năm

Đề thi Anh vào lớp 100 năm 2020 Hà Tĩnh

đề thi tuyển sinh vào 10 môn Anh 2020 Hà Tĩnh mã đề 02 trang 1

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: đề thi tuyển sinh vào 10 môn Anh 2020 Hà Tĩnh

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Hà Tĩnh 2019

đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2019 Hà Tĩnh mã đề 01 trang 1

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2019 Hà Tĩnh

Đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh 2018-2019

đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh 2018 mã đề 01 trang 1

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh 2018

Đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh 2017

đề thi anh vào lớp 10 Hà Tĩnh 2017

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: đề thi anh vào lớp 10 Hà Tĩnh 2017

  Đọc tài liệu vừa gửi tới các em nội dung chi tiết để thi tuyển sinh vào 10 môn Anh Hà Tĩnh năm 2021 và tổng hợp đề thi vào 10 môn Anh các năm trước.

  Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

  Xem thêm thông tin tuyển sinh

  Hoài Anh (Tổng hợp)
  Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
  Rồi
  Chưa

  CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM