Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh 2022

Xuất bản ngày 06/06/2022 - Tác giả:

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh năm học 2022-2023 chi tiết cùng tuyển tập đề thi vào 10 môn Anh Hà Tĩnh các năm trước.

Đề thi tuyển sinh môn Anh vào 10 Hà Tĩnh năm học 2022-2023 chính thức được Đọc tài liệu cập nhật nhanh nhất kèm đáp án chi tiết. Tham khảo ngay nội dung đề thi và đáp án bên dưới.

Đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh 2022

Đáp án mã đề 01

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1A11C26B
2C12D27A
3D13C28C
4A14D29D
5C15B30B
6C16A31C
7B17D32A
8B18C33B
9C19A34B
10A20A35A

21. experience

22. relatively

23. Therefore

24. spend

25. cleaning

36. Mary is the tallest (student/person) in my class.

37. Nam hasn't visited me for 3 months.

38. He said (that) he was making a cake then.

39. Not until yesterday did she finish the report.

40. They didn't bargain on the journey to the harbour taking so long.

Đáp án mã đề 02

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1A11D26A
2B12B27B
3C13C28B
4A14A29D
5B15C30C
6B16D31C
7B17B32B
8B18A33D
9D19B34C
10C20D35B

21. He said (that) he was making a cake then.

22. Nam hasn't visited me for 3 months.

23. Not until yesterday did she finish the report.

24. Mary is the tallest (student/person) in my class.

25. They didn't bargain on the journey to the harbour taking so long.

36. experience

37. relatively

38. Therefore

39. spend

40. cleaning

Đề thi và đáp án môn Anh kỳ thi vào lớp 10 năm 2022 tại tỉnh Hà Tĩnh sẽ được Đọc Tài Liệu cập nhật ngay khi môn thi kết thúc. Tham khảo đề thi và đáp án môn Anh Hà Tĩnh các năm trước bên dưới:

đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh 2022 ảnh 1 mã 02
đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh 2022 ảnh 2 mã 02

Xem thêm thông tin:

Đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Hà Tĩnh năm 2021

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2021 chính thức tỉnh Hà Tĩnh sẽ được cập nhật ngay khi kỳ thi diễn ra ngày 02/06/2021.

Mã đề 02

đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh 2021 mã đề 02 trang 1

đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh 2021 mã đề 02 trang 2

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh 2021

Mã đề 02

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1surface13B25B
2world14A26A
3railways15D27C
4directions16A28B
5knowledge17D29A
6forget18A30D
7words19D31A
8B20C32B
9A21B33D
10C22D34A
11C23B35D
12A24C

Part 6:

36. has been bought by my father

37. (that) she was working in a restaurant

38. spoken to her for two years

39. you pass your exam, you won't get into university,

40. depth of the Pacific Ocean is greater than that of the Atlantic.

-HẾT-

Cùng ôn tập chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới với đề thi tuyển sinh lớp 10 các năm trước nhé:

Tuyển tập đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh các năm

Đề thi Anh vào lớp 100 năm 2020 Hà Tĩnh

đề thi tuyển sinh vào 10 môn Anh 2020 Hà Tĩnh mã đề 02 trang 1

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: đề thi tuyển sinh vào 10 môn Anh 2020 Hà Tĩnh

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Hà Tĩnh 2019

đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2019 Hà Tĩnh mã đề 01 trang 1

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2019 Hà Tĩnh

Đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh 2018-2019

đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh 2018 mã đề 01 trang 1

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh 2018

Đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh 2017

đề thi anh vào lớp 10 Hà Tĩnh 2017

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: đề thi anh vào lớp 10 Hà Tĩnh 2017

  Đọc tài liệu vừa gửi tới các em nội dung chi tiết để thi tuyển sinh vào 10 môn Anh Hà Tĩnh năm 2022 và tổng hợp đề thi vào 10 môn Anh các năm trước.

  Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

  Xem thêm: Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022

  Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
  Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
  Hủy

  CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM