Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh 2024 - 2025

Xuất bản: 06/06/2024 - Tác giả:

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh 2024 - 2025 chi tiết cùng tuyển tập đề thi vào 10 môn Anh Hà Tĩnh có đáp án của các năm trước.

Đề thi tuyển sinh môn Anh vào 10 Hà Tĩnh năm học 2024-2025 chính thức được Đọc tài liệu cập nhật nhanh nhất kèm đáp án chi tiết. Tham khảo ngay nội dung đề thi và đáp án bên dưới.

Đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh 2024

Đề thi và đáp án môn Anh kỳ thi vào lớp 10 năm 2024 tại tỉnh Hà Tĩnh sẽ được Đọc Tài Liệu cập nhật ngay khi môn thi kết thúc. Tham khảo đề thi và đáp án môn Anh Hà Tĩnh các năm trước bên dưới:
Xem thêm thông tin:

Đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh 2023

Đề thi và đáp án môn Anh kỳ thi vào lớp 10 năm 2023 tại tỉnh Hà Tĩnh sẽ được Đọc Tài Liệu cập nhật ngay khi môn thi kết thúc.

ĐỀ THI


Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh 2023 trang 1Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh 2023 trang 2

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

Mã đề 01

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1D11C26A
2B12B27B
3D13B28D
4B14C29D
5A15C30B
6C16A31B
7A17A32B
8C18B33D
9A19D34A
10D20A35C

21. differently

22. celebrate

23. come

24. Furthermore

25. reflect

36. more hard-working than Sam.

37. worked with him ten months ago.

38. shouldn't/should not be opened late at night.

39. birth to him only. /birth to only one child.

40. in for strong criticism recently.

Mã đề 02

Part 1:

1. C → I was (Câu tường thuật).

2. D → were washing (Hành động xảy ra trong quá khứ “last night”).

3. B →  disappointed (Tính từ trong câu dùng để chỉ cảm xúc).

4. B → is (Chia theo S1).

5. A → such (Cấu trúc: S+V+ such + Adjective + Noun +that+S+ V).

Part 2:

6. differently — Bổ nghĩa cho động từ phía trước.

7. celebrate: Tổ chức (important life events).

8. come → come together: tu hop..

9. Furthermore → Dùng để nối hay vế câu, mang nghĩa “hơn thế nữa”.

10. reflect: phản ánh..

Part 3:

11. D → Toàn bài nói về những lợi ích, điểm thu hút (charms) của việc sống ở nông thôn.

12. A → Dẫn chứng: "In the countryside... help one another".

13. B → fascinating ~ interesting: thú vị, hấp dẫn.

14. C → Dịch câu: Các sự kiện cộng đồng và lễ hội gắn kết mọi người, nơi mà họ tổ chức các truyền thống, khoe các nghề thủ công địa phương và thưởng thức thức ăn

ngon.

15. C→ Dẫn chứng: "The countryside also offers enjoyable activities, such as walking along peaceful roads, fishing in nearby lakes or going for hikes in beautiful places."

Part 4:

16. D → Câu hỏi đuôi của thì hiện tại đơn.

17. B → “You’re welcome”: không có gì. - suggest + V-ing: đề nghị làm gì.

18. B →

19. A → Hai mệnh đề trái ngược dùng Although.

20. C → "Would you like..." - "Yes, I'd love to". 21. D — tired: mệt mỏi

22. B → “by” nên dùng bị động

23. B → Câu ước ở hiện tại.

24. A

- take off: coi.

- take on: thuê.

- put up: cho ở nhờ.

- put off: trì hoãn.

Dịch câu: Anh ta cởi đồ và bước vào nhà tắm.

25. A → “David” chỉ người nên dùng “who”.

26. D → “in the evening”: vào buổi tối.

27. C → “since” nên sử dụng thì hiện tại hoàn thành. 28. C — tobe successful in: thành công trong việc gì.

29. D — make a film: đóng phim.

30. A → destruction of the rain forests: sự tàn phá rừng nhiệt đới.

Part 5:

31. A (phát âm /d/, còn lại (t/). 32. B (phát âm /e/, còn lại /i:/). 33. C (phát âm /t/, còn lại (ai). 34. D (phát âm /h/, còn lại (w/).

35. D (phát âm /k), còn lại (th).

Part 6:

Rewrite each of the following sentences in such a way that it means the same as the provided sentence. Write the answers on your answer sheet.

36. You shouldn't open your window late at night.

→ Your window should not be opened late at night.

37. Sam is not as hard-working as Holly.

→ Holly is more hard-working than Sam.

38. They haven't worked with him for ten months.

→ They last worked with him ten months ago.

39. The Government's policy has been strongly criticized recently.

→ The Government's policy has come in for strong criticism recently.

40. He is the only child in his family.

→ His mother gave birth to him only. /birth to only one child.

  Đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh 2022

  đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh 2022 ảnh 1 mã 02
  đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh 2022 ảnh 2 mã 02

  Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh 2022

  Đáp án mã đề 01

  CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
  1A11C26B
  2C12D27A
  3D13C28C
  4A14D29D
  5C15B30B
  6C16A31C
  7B17D32A
  8B18C33B
  9C19A34B
  10A20A35A

  21. experience

  22. relatively

  23. Therefore

  24. spend

  25. cleaning

  36. Mary is the tallest (student/person) in my class.

  37. Nam hasn't visited me for 3 months.

  38. He said (that) he was making a cake then.

  39. Not until yesterday did she finish the report.

  40. They didn't bargain on the journey to the harbour taking so long.

  Đáp án mã đề 02

  CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
  1A11D26A
  2B12B27B
  3C13C28B
  4A14A29D
  5B15C30C
  6B16D31C
  7B17B32B
  8B18A33D
  9D19B34C
  10C20D35B

  21. He said (that) he was making a cake then.

  22. Nam hasn't visited me for 3 months.

  23. Not until yesterday did she finish the report.

  24. Mary is the tallest (student/person) in my class.

  25. They didn't bargain on the journey to the harbour taking so long.

  36. experience

  37. relatively

  38. Therefore

  39. spend

  40. cleaning

   Đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Hà Tĩnh năm 2021

   Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2021 chính thức tỉnh Hà Tĩnh sẽ được cập nhật ngay khi kỳ thi diễn ra ngày 02/06/2021.

   Mã đề 02

   đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh 2021 mã đề 02 trang 1

   đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh 2021 mã đề 02 trang 2

   Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh 2021

   Mã đề 02

   CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
   1surface13B25B
   2world14A26A
   3railways15D27C
   4directions16A28B
   5knowledge17D29A
   6forget18A30D
   7words19D31A
   8B20C32B
   9A21B33D
   10C22D34A
   11C23B35D
   12A24C

   Part 6:

   36. has been bought by my father

   37. (that) she was working in a restaurant

   38. spoken to her for two years

   39. you pass your exam, you won't get into university,

   40. depth of the Pacific Ocean is greater than that of the Atlantic.

   -HẾT-

   Cùng ôn tập chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới với đề thi tuyển sinh lớp 10 các năm trước nhé:

   Tuyển tập đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh các năm

   Đề thi Anh vào lớp 100 năm 2020 Hà Tĩnh

   đề thi tuyển sinh vào 10 môn Anh 2020 Hà Tĩnh mã đề 02 trang 1

   Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: đề thi tuyển sinh vào 10 môn Anh 2020 Hà Tĩnh

   Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Hà Tĩnh 2019

   đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2019 Hà Tĩnh mã đề 01 trang 1

   Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2019 Hà Tĩnh

   Đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh 2018-2019

   đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh 2018 mã đề 01 trang 1

   Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh 2018

   Đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh 2017

   đề thi anh vào lớp 10 Hà Tĩnh 2017

   Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: đề thi anh vào lớp 10 Hà Tĩnh 2017

    Đọc tài liệu vừa gửi tới các em nội dung chi tiết để thi tuyển sinh vào 10 môn Anh Hà Tĩnh năm 2023 và tổng hợp đề thi vào 10 môn Anh các năm trước.

    Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

    Xem thêm: Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023

    Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
    Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
    Hủy

    CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM