Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bình Thuận 2022

Xuất bản ngày 09/06/2022 - Tác giả:

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán Bình Thuận năm 2022 chi tiết cùng tuyển tập đề thi vào 10 môn toán tỉnh Bình Thuận các năm trước.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán tỉnh Bình Thuận năm học 2022 - 2023 được cập nhật nhanh chóng cùng đáp án chi tiết, mời các bạn xem ngay dưới đây.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bình Thuận 2022

Đề thi và đáp án môn Toán kỳ thi vào lớp 10 năm 2022 tại tỉnh Bình Thuận sẽ được Đọc Tài Liệu cập nhật ngay khi môn thi kết thúc. Tham khảo đề thi và đáp án môn Toán Bình Thuận các năm trước bên dưới:

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bình Thuận 2022 trang 1
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bình Thuận 2022 trang 2

ĐÁP ÁN

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bình Thuận 2022 ảnh 1

Bài 3.

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bình Thuận 2022 bài 3

Bài 4

Bài 5
Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bình Thuận 2022 câu 5

Bài 6

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bình Thuận 2022 bài 6
 

Bài 7.

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bình Thuận 2022 câu 7
 

Xem thêm thông tin tuyển sinh tỉnh Bình Thuận:

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Bình Thuận các năm trước

    Trong thời gian ôn luyện, các em có thể thử sức thêm với bộ đề thi thử vào 10 môn toán Bình Thuận của các trường trên địa bàn tỉnh để củng cố kiến thức. Ngoài ra, Doctailieu mời các em tham khảo chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Bình Thuận cùng điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Bình Thuận qua các năm.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Bình Thuận năm 2021

     Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh Bình Thuận năm 2021 diễn ra trong thời gian từ ngày 11/6, đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Bình Thuận 2021 chính thức được cập nhật ngay lập tức khi kết thúc thời gian thi. 

Bài 4 (1,0 điểm). Một phân xưởng theo kế hoạch phải may 1200 bộ quần áo trong một thời gian quy định. Khi thực hiện, do cải tiến kỹ thuật nên mỗi ngày phân xưởng may thêm được 10 bộ quần áo và hoàn thành kế hoạch trước 4 ngày. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày phân xưởng may bao nhiêu bộ quần áo?

Bài 5 (1,0 điểm). Một cốc nước dạng hình trụ có chiều cao là 15cm, bán kính đáy là 3 cm và lượng nước ban đầu trong cốc cao 10cm. Thả chìm hoàn toàn vào cốc nước 5 viên bi thủy tinh hình cầu có cùng bán kính là 1cm. Hỏi sau khi thả 5 viên bi, mực nước trong cốc cách miệng cốc một khoảng bằng bao nhiêu? (Giả sử độ dày của thành cốc và đáy cốc không đáng kể; kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Bình Thuận năm học 2021-2022 trang 1
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Bình Thuận năm học 2021-2022 trang 2

Đáp án tham khảo

Bài 1.

a) \(x^{2}+3 x-4=0 ⇔x^{2}+4 x - x-4 = 0\)

\(⇔(x - 1) (x + 4) = 0\)

\(⇔\left[ \begin{align}& x=1 \\& x = -4 \\\end{align} \right.\\\)

KL: ...

b) \(\left\{\begin{array}{l} x+2 y=4 \\ x-2 y=-4 \end{array}\right. ⇔\left\{\begin{array}{l} 4y=8 \\ x-2 y=-4 \end{array}\right. ⇔\left\{\begin{array}{l} y=2 \\ x=0 \end{array}\right. \)

KL: ...

Bài 2.

a) 

\(A=(\sqrt{27}+3 \sqrt{12}-2 \sqrt{3}): \sqrt{3} = (3\sqrt{27}+6 \sqrt{3}-2 \sqrt{3}): \sqrt{3} = 7\)

b)

Với \(x \geq 0 \text { và } x \neq 9\) thì

\(B=\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}+3}+\dfrac{5}{\sqrt{x}-3}+\dfrac{6}{x-9}\right): \dfrac{2}{\sqrt{x}-3}\)

\(=\dfrac{\sqrt{x}-3+5(\sqrt{x}+3) + 6}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}-3)}: \dfrac{2}{\sqrt{x}-3}\)

 \(=\dfrac{6\sqrt{x}+18}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}-3)}. \dfrac{\sqrt{x}-3}{2}\)

\(=\dfrac{6(\sqrt{x}+3)}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}-3)}. \dfrac{\sqrt{x}-3}{2} = 3\)

Vậy B = 3

Bài 3 - 4:

Đáp án đề Toán vào 10 Bình Thuận 2021 câu 3

Bài 5: 

Đáp án đề Toán vào 10 Bình Thuận 2021 bài 5

Bài 6.

Đáp án đề Toán vào 10 Bình Thuận 2021 hình câu 6

Bài 6:

Đáp án đề Toán vào 10 Bình Thuận 2021 bài 6

Bài 7.

Vì chỉ có bạn Đào là có màu áo và màu khẩu trang giống nhau nên bạn Trúc đeo khẩu trang khác màu áo.

=> Trúc mặc áo màu trắng hoặc hồng.

+) Nếu Trúc mặc áo màu hồng thì Mai mặc áo màu xanh (do màu áo và màu khẩu trang của bạn Mai đều không phải màu trắng) và đeo khẩu trang màu hồng.

=> Đào mặc áo trắng và đeo khẩu trang màu trắng.

+) Nếu Trúc mặc áo màu trắng => Đào mặc áo và đeo khẩu trang màu hồng.

=> Mai mặc áo xanh và đeo khẩu trang màu trắng (vô lý).

Vậy:

Trúc: Áo hồng + khẩu trang xanh. 

Đào: Áo trắng + khẩu trang trắng. 

Mai: Áo xanh + khẩu trang hồng.

Đề thi vào 10 môn toán Bình Thuận năm 2020

Bài 4 (1,0 diểm ). Lớp 9 A có 80 quyển vở dự định khen thưởng học sinh giỏi cuối năm. Thực tế cuối năm tăng thêm 2 học sinh giỏi, nên mỗi phần thưởng giảm đi 2 quyển vở so với dự định. Hỏi cuối năm lớp 9 A có bao nhiêu học sinh giỏi, biết mỗi phần thưởng có số quyển vở bằng nhau.

Bài 5 (4,0 điểm ). Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB=2R. Trên đoạn thẳng OB lấy điểm M ( M khác O và B). Trên nửa đường tròn (O) lấy điểm N ( N khác A và B). Đường thẳng vuông góc với MN tại N cắt các tiếp tuyến Ax, By của nửa đường tròn (O) lần lượt ờ C và D(Ax, By và nửa đường tròn thuộc củng một nửa mặt phẳng bờ AB).

a) Chứng minh tứ giác ACNM nội tiếp.

b) Chúmg minh AN.MD = NB.CM.

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi toán vào 10 năm 2020 tỉnh Bình Thuận

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Bình Thuận năm 2019

Bài 3 (2,0 điểm). Cho hàm số \(y=2 x^{2}\) có đồ thị là (P).

a) Vẽ đồ thị (P).

b) Tìm tham số m để đường thẳng (d): y = mx - 2 tiếp xúc với (P). 

Bài 4 (1,0 điểm ). Một mảnh đất hình chữ nhật có hai lần chiều rộng bé hơn chiều dài 9m và diện tích bằng \(200 \mathrm{~m}^{2}\). Tính chu vi của mảnh đất. 

Bài 5 (4,0 điểm ). Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp trong đường tròn (O;R), (AB \(<\) AC). Ba đường cao AE, BF và CK của tam giác ABC cắt nhau tại H. Vẽ đường kính AD của đường tròn (O;R).

a) Chứng minh: Tứ giác AKHF nội tiếp.

b) Chứng minh: DC // BF.

c) Chứng minh: AB.AC = AE.AD.

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi toán vào 10 năm 2019 tỉnh Bình Thuận

Đề thi vào 10 môn toán Bình Thuận năm 2018

Bài 1. (1,0 điểm) Rút gọn biếu thức 

\(A=(\sqrt{6}+\sqrt{2}) \cdot \sqrt{2}+\sqrt{16}-\sqrt{12}.\)

Bài 2. (2,0điểm) Giải phương trình và hệ phương trình sau:

a) \(x^{2}-3 x-10=0\)

b) \(\left\{\begin{matrix} 2x+y=4\\ 3x-y=1 \end{matrix}\right.\)

Bài 3. (2,0 điểm ) Cho hàm số \(y=x^{2} \)có đồ thị (P).

a) Vẽ đồ thị (P) trên mặt phầng toa độ Oxy.

b) Tìm tham số m để đường thẳng (d): \(y=\left(m^{2}-4\right) x+m^{2}-3\) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt.

 Xem thêm chi tiết đáp án đề thi toán vào 10 năm 2018 tỉnh Bình Thuận

     Trên đây là nội dung đáp án đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán tỉnh Bình Thuận năm 2022 và các năm trước đó để các em đối chiếu, thử sức với các đề khác nhau. Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM