Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2020 Hưng Yên

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán Hưng Yên 2020 gồm lời giải chi tiết các câu hỏi trong đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 Hưng Yên.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 Hưng Yên và đáp án được ĐọcTàiLiệu cập nhật giúp các em học sinh tham khảo, so sánh kết quả với bài thi của mình.

Đáp án đề tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán Hưng Yên 2020

Dự kiến: Đáp án đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Hưng Yên năm 2020 sẽ được cập nhật sau khi kết thúc thời gian thi chính thức 30 - 40 phút

Đáp án mã 803

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1D11B21D31B41D
2C12B22A32A42D
3D13A23A33D43B
4B14C24B34D44A
5B15C25D35B45C
6B16D26D36C46C
7B17B27B37C47D
8B18B28D38B48C
9A19B29C39B49D
10B20C30B40C50C

Mã đề 805

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1A11D21D31C41D
2A12A22D32C42C
3B13A23D33C43B
4D14B24C34A44A
5C15B25D35B45A
6A16C26B36B46A
7B17B27A37B47D
8C18D28A38C48B
9B19C29A39C49B
10A20A30A40A50D

Đáp án mã 808

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1A11D21C31B41C
2D12B22C32A42B
3D13A23D33A43B
4B14B24A34A44B
5C15C25C35B45B
6A16A26C36A46C
7C17D27B37C47C
8B18C28B38C48D
9A19C29A39D49A
10A20B30C40C50C

Đáp án mã đề 820, 809

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2020 Hưng Yên

Đáp án mã đề 812

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1C11C21D31D41B
2C12A22D32D42A
3A13D23D33A43D
4C14D24D34D44B
5A15B25C35C45D
6B16A26C36D46B
7C17C27B37A47D
8C18C28B38B48C
9B19B29A39B49B
10B20C30A40C50B

-/-

Đề thi vào lớp 10 năm 2020

Mã đề 803 - Mã đề lẻ

đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2020 Hưng Yên trang 1
đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2020 Hưng Yên trang 2
đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2020 Hưng Yên trang 3
đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2020 Hưng Yên trang 4

Chi tiết đề thi vào lớp 10 môn Toán của tỉnh Hưng Yên mã đề 803

Mã đề 808 - Mã đề chẵn

đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2020 Hưng Yên mã 808 ảnh 1
đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2020 Hưng Yên mã 808 ảnh 2
đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2020 Hưng Yên mã 808 ảnh 3
đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2020 Hưng Yên mã 808 ảnh 4

Các môn thi khác

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Văn năm 2020 Hưng Yên

Trên đây là toàn bộ nội dung của đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 của tỉnh Hưng Yên được Đọc Tài Liệu thực hiện sau khi kì thi chính thức diễn ra. Với nội dung này các em có thể so sánh đối chiếu kết quả bài thi của mình!

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành hữu ích với bạn trong kỳ thi này.

Huyền Chu (Tổng hợp)

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

X