Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh An Giang năm 2021

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh An Giang năm 2021 - 2022 và đáp án được cập nhật nhanh và chính xác giúp các bạn tham khảo.

Chính thức Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh An Giang năm học 2021-2022 kèm đáp án được cập nhật nhanh nhất bên dưới. Mời bạn đọc tham khảo

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh An Giang năm 2021

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh An Giang năm 2021 ảnh 1
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh An Giang năm 2021 ảnh 2

Đáp án đề thi vào 10 An Giang 2021 môn Anh

CâuĐ/aCâuĐ/a
D1B15A
2D16C
3C17B
4D18C
5B19C
6A20A
7D21C
8B22B
9D23D
10C24C
11C25B
12B26D
13C27C
14B28B

29. Unless he tries more, all the family members will not feel happy.

30. Many people in my city were fined for not wearing masks in public.

31. Classroom activities are not as interesting as outdoor ones.

32. She has not studied Japanese for six months.

33. The footballer who is living in Can Tho City now has scored many goals for his team.

34. The pandemic is breaking out, so we should not go on vacation this summer.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh An Giang sẽ diễn ra vào thời gian tới. Đọc tài liệu sẽ cập nhật đề thi môn Tiếng Anh ngay sau khi kỳ thi diễn ra ngày 29/5/2021.

Cùng ôn tập với đề thi các năm trước để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới:

Tuyển tập đề thi vào lớp 10 An Giang môn Anh các năm trước

Năm 2020

đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh An Giang năm 2020 ảnh 1

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh An Giang năm 2020

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh An Giang năm 2019

Choose the word (A, B, C, D) whose main stress is placed differently from that of the orther. (0.5 point)

Question 3:

A. reduce

B. empty

C. sclence

D. glassware

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh An Giang năm 2019 (có đáp án)

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh An Giang 2018

Choose the word (A, B, C, D) whose underlined part is pronounced differently from the others (0.5 point)

Question 1 :

A. invited

B. needed

C. ended

D. liked

Question 2:

A. climate

B. ethnie

C. unit

D.city

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đáp án đề thi Anh vào lớp 10 tỉnh An Giang 2018

Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi vào lớp 10 môn Anh năm 2021 và các năm trước của tỉnh An Giang mà Đọc Tài Liệu chia sẻ nhằm giúp các em nắm được các thông tin về kỳ thi này.

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

Xem thêm

Cao Linh (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM