Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Cần Thơ 2020

Xuất bản: 24/07/2020 - Cập nhật: 28/05/2021 - Tác giả: Giangdh

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Cần Thơ 2020 mã 903, 917, 923 gồm lời giải chi tiết các câu hỏi trong đề thi vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Cần Thơ.

ĐÁP ÁN đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Cần Thơ được ĐọcTàiLiệu cập nhật giúp các em học sinh tham khảo, so sánh kết quả với bài thi của mình.

NEW: Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Cần Thơ 2021-2022

NEW:

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn Cần Thơ 2020

Đáp án đề tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh Cần Thơ 2020

Dự kiến: Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Cần Thơ 2020 sẽ được cập nhật sau khi kết thúc thời gian thi chính thức 30 - 40 phút

Mã đề 903 - trắc nghiệm

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1C11D21C31A
2D12B22C32A
3C13D23B33D
4A14B24D34C
5A15C25A35A
6C16B26B
7A17B27A
8D18D28A
9D19C29C
10B20A30D

Mã 917 trắc nghiệm

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1D11D21A31B
2C12C22C32D
3C13B23A33C
4A14D24C34B
5C15C25C35C
6B16B26D
7D17C27C
8D18C28B
9C19A29A
10B20D30A

Đáp án mã 923

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1D11D21B31A
2D12D22B32C
3B13A23A33B
4B14D24A34A
5D15C25D35D
6D16C26A
7D17C27B
8A18D28C
9D19B29D
10C20B30C

Phần tự luận

Part 1. 

1. badly

2. invention

3. informative

4. improve

Part 2.

5. Because Trung has to do a lot of homework, he can't go out with us.

6. Some new schools have been built in the city.

7. David asked Susan why she was so sad.

8. If you don't work hard right now, you won't pass the exam.

9. Peter plays badminton every weekend.

10. She is afraid of going out alone in the evening.

11. Last month, he intended to buy that house but he did not have enough money.

12. My father is the person who taught me the first lesson on kindness.

Đề thi vào lớp 10 năm 2020

Chi tiết đề thi vào lớp môn Anh của tỉnh Cần Thơ như sau:

đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Cần Thơ 2020 trang 1đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Cần Thơ 2020 trang 2
đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Cần Thơ 2020 trang 3
đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Cần Thơ 2020 trang 4

-/-

Các môn thi khác

• Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Văn năm 2020 Cần Thơ

• Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 Cần Thơ

Trên đây là toàn bộ nội dung của đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 của tỉnh Cần Thơ được Đọc Tài Liệu thực hiện sau khi kì thi chính thức diễn ra. Với nội dung này các em có thể so sánh đối chiếu kết quả bài thi của mình!

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành hữu ích với bạn trong kỳ thi này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM