Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Bắc Kạn

Xuất bản: 24/07/2020 - Cập nhật: 27/05/2021 - Tác giả:

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Bắc Kạn gồm lời giải chi tiết các câu hỏi trong đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2020 Bắc Kạn.

NEWĐề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Bắc Kạn năm 2021

ĐÁP ÁN đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Bắc Kạn được ĐọcTàiLiệu cập nhật giúp các em học sinh tham khảo, so sánh kết quả với bài thi của mình.

Đáp án đề tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh Bắc Kạn 2020

Dự kiến: Đáp án đề thi tuyển sinh vào 10 môn Anh tỉnh Bắc Kạn năm 2020 sẽ được cập nhật sau khi kết thúc thời gian thi chính thức 30 - 40 phút

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1A11A21B31D41A
2A12B22B32B42D
3C13D23A33A43C
4D14B24B34B44C
5B15A25B35A45B
6D16A26C36C46A
7B17A27D37A47B
8C18B28C38B48C
9A19A29C39B49D
10D20C30C40D50B

51. was playing

52. is riding

53. visited

54. putting more dustbins around the school.

or: that we should put more dustbins around the school.

55. (that) he wanted to send her son to a university in the UK.

56. Have been planted around their house recently.

57. is a famous actor is standing in the garden.

58. We were disappointed that he never replied our letters.

59. It was a beautiful day, so my friend and I decided to go for a picnic.

60. The Prime Minister will open three more new schools in the town next autumn.

-/-

Đề thi vào lớp 10 năm 2020

Chi tiết đề thi vào lớp 10 môn Anh của tỉnh Bắc Kạn như sau:

đề thi vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Bắc Kạn trang 1
đề thi vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Bắc Kạn trang 2
đề thi vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Bắc Kạn trang 3
đề thi vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Bắc Kạn trang 4

Các môn thi khác

• Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Văn năm 2020 Bắc Kạn

• Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 Bắc Kạn

Trên đây là toàn bộ nội dung của đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 của tỉnh Bắc Kạn được Đọc Tài Liệu thực hiện sau khi kì thi chính thức diễn ra. Với nội dung này các em có thể so sánh đối chiếu kết quả bài thi của mình!

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành hữu ích với bạn trong kỳ thi này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM