Đáp án đề thi tiếng Anh vào 10 Hà Nội năm học 2021 - 2022

Đáp án đề thi tiếng Anh vào 10 Hà Nội năm học 2021 - 2022 tất cả các mã đề. Tuyển tập đề thi tuyển sinh môn Anh vào 10 Hà Nội các năm.

Đọc Tài Liệu xin gửi tới các em lời giải chi tiết đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh thành phố Hà Nội năm học 2021 - 2022 được cập nhật nhanh nhất!

[Chính thức]Đáp án đề thi môn Anh vào lớp 10 Hà Nội năm học 2021-2022 mã đề 102

Đáp án đề thi môn Anh vào lớp 10 Hà Nội năm học 2021-2022 mã đề 102

Đáp án đề thi tiếng anh vào lớp 10 Hà Nội 2021

Đáp án mã đề 101

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1A11A21A
2A12C22D
3D13D23D
4D14C24C
5A15D25D
6B16A26C
7B17A27B
8A18B28B
9D19B29B
10B20A30B

Đáp án mã đề 108

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1A11D21D
2C12C22D
3A13D23D
4D14A24A
5D15A25C
6A16B26A
7C17B27B
8A18B28C
9D19D29B
10C20A30B

Đáp án mã 120

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1C11D21D
2B12B22A
3D13B23C
4D14C24C
5B15A25A
6D16A26C
7B17B27C
8B18B28A
9B19D29D
10D20D30C

Đáp án mã 124

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1D11C21B
2B12D22B
3B13C23D
4B14A24D
5B15A25D
6B16D26A
7A17B27C
8D18D28C
9A19D29C
10A20B30A

Đáp án mã 111

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1B11A21C
2B12D22C
3D13D23A
4C14C24B
5C15D25C
6A16C26B
7B17B27A
8A18A28B
9C19A29A
10C20A30D

Đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Nội 2021 chính thức sẽ được cập nhật ngay khi kỳ thi diễn ra vào ngày 11/6/2021.

Key mã 110

Đáp án đề thi tiếng anh vào lớp 10 Hà Nội 2021 ảnh 1
Đáp án đề thi tiếng anh vào lớp 10 Hà Nội 2021 ảnh 2
Đáp án đề thi tiếng anh vào lớp 10 Hà Nội 2021 ảnh 3
Đáp án đề thi tiếng anh vào lớp 10 Hà Nội 2021 ảnh 4

Key mã 119

Đáp án đề thi tiếng anh vào lớp 10 Hà Nội 2021 mã 119 ảnh 1
Đáp án đề thi tiếng anh vào lớp 10 Hà Nội 2021 mã 119 ảnh2
Đáp án đề thi tiếng anh vào lớp 10 Hà Nội 2021 mã 119 ảnh 3
Đáp án đề thi tiếng anh vào lớp 10 Hà Nội 2021 mã 119 ảnh 4

Dưới đây là đề thi chính thức của các năm trước giúp các em thử sức tại nhà:

Tuyển tập đề thi vào 10 tiếng anh Hà Nội các năm có đáp án

Đề thi vào 10 môn tiếng anh Hà Nội năm 2020 - 2021

Trích dẫn đề thi:

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Hà Nội mã đề 014 trang 1

Xem chi tiết đề và đáp án trong bài: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Hà Nội

Đề thi tiếng anh vào 10 Hà Nội 2019

1. Michael is not tall, so he cannot become a pilot

Michael is not ......... ......... .......... .......... ......... ......... .......... ..........

2. I last talked to him 5 months ago.

I haven't ......... ......... .......... .......... ......... ......... .......... ..........

3. "Let's help the homeless in the neighbourhood". Maria said

Maria suggested  ......... ......... .......... .......... ......... ......... .......... ..........

4. The students planted a lot of trees last school year

A lot of trees ......... ......... .......... .......... ......... ......... .......... ..........

5. He doesn't know how to prepare for a presentation. He doesn't feel confident. (If)

......... ......... .......... .......... ......... ......... .......... ..........

Xem đầy đủ lời giải của đề thi trong tài liệu: đáp án đề thi Anh vào lớp 10 TP Hà Nội năm 2019

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi vào lớp 10 môn Anh thành phố Hà Nội năm học 2021 - 2022 và các năm trước.

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

Tham khảo thêm:

Huyền Chu (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM