Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh TP Hà Nội năm 2019

Xuất bản: 03/06/2019 - Cập nhật: 07/06/2019 - Tác giả:

Xem ngay đáp án đề thi Anh vào lớp 10 TP Hà Nội năm học 2019 chính thức được Đọc tài Liệu thực hiện để giúp các em đối chiếu kết quả và làm tài liệu ôn thi vào 10 tốt nhất

Đáp án đề thi Anh vào 10 năm 2019 TP Hà Nội do Đọc Tài liệu thực hiện gồm đầy đủ chi tiết đáp án từng câu trong đề thi để các em học sinh cùng phụ huynh cùng tham khảo:

Đề thi chính thức Tiếng anh vào lớp 10 - Hà Nội

Đề thi môn Anh vào 10 Hà Nội năm 2019

. Các kiến thức tập chung chủ yếu vào chương trình học môn tiếng anh lớp 9 (THCS).

Dưới đây là đáp án đề thi Anh vào 10 Hà Nội 2019 của Đọc Tài Liệu. Mời các em cùng tham khảo:

Câu hỏi trắc nghiệm

đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh TP Hà Nội năm 2019 1
đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh TP Hà Nội năm 2019 2
đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh TP Hà Nội năm 2019 3
đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh TP Hà Nội năm 2019 4

Chi tiết câu hỏi VIẾT LẠI CÂU

1. Michael is not tall, so he cannot become a pilot

Michael is not ......... ......... .......... .......... ......... ......... .......... ..........

2. I last talked to him 5 months ago.

I haven't ......... ......... .......... .......... ......... ......... .......... ..........

3. "Let's help the homeless in the neighbourhood". Maria said

Maria suggested  ......... ......... .......... .......... ......... ......... .......... ..........

4. The students planted a lot of trees last school year

A lot of trees ......... ......... .......... .......... ......... ......... .......... ..........

5. He doesn't know how to prepare for a presentation. He doesn't feel confident. (If)

......... ......... .......... .......... ......... ......... .......... ..........

6. Linda is more careful than Elena. (careless)

......... ......... .......... .......... ......... ......... .......... ..........

7. Jim came to the show late. He could see the main part of the show. (Although)

......... ......... .......... .......... ......... ......... .......... ..........

8. We are going back to Venice. It is a city in Northeastern Italy.(which)

......... ......... .......... .......... ......... ......... .......... ..........

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh TP Hà Nội năm 2019

Đáp án trắc nghiệm

1. D. talked

2. D. cat

3. A. beauty

4. B. decide

5. C. beautiful => beautifully

6. D. takes part with => takes part in

7. C. many => much

8. A. on

9. A. interested

10. B. much

11. D. watching

12. C. most

13. D. but

14. C. would

15. C. stopped

16. D. used to

17. D. Some coffee please

18. B. Thank you so much

19. B. busy

20. A. finished

21. A. safe

22. C. the same as

23. D

24. C

25. D

26. D

27. A

28. A

29. C

30. A

31. D

32. C

Đáp án tự luận

33. "Let's help the homeless in the neighbourhood". Maria said

=> Maria suggested helping the homeless in the neighbourhood.

34. I last talked to him 5 months ago.

=> I haven't talked to him for 5 months.

35. Michael is not tall, so he cannot become a pilot.

=> Michael is not tall enough to become a pilot.

36. The students planted a lot of trees last school year

=> A lot of trees were planted by the students last school year.

37. We are going back to Venice. It is a city in Northeastern Italy.(which)

=> We are going back to Venice, which is a city in Northeastern Italy.

38. Linda is more careful than Elena. (careless)

=> Elena is more careless than than Linda.

Hoặc

=> Linda isn’t as/so careless as Elena.

39. Jim came to the show late. He could see the main part of the show. (Although)

=> Although Jim came to the show late, he could see the main part of the show.

40. He doesn't know how to prepare for a presentation. He doesn't feel confident. (If)

=> If he knew how to prepare for a presentation, he would feel confident.

Đáp án đề anh thi vào 10 2019 Hà Nội chính thức từ Sở GD&ĐT Hà Nội tất cả các mã đề

Đáp án đề anh thi vào 10 2019 Hà Nội chính thức từ Sở GD&ĐT Hà Nội tất cả các mã đề

Mặt khác đối với những em chưa thi có thể tham khảo đề thi vào lớp 10 của các tỉnh và các trường trên toàn quốc nữa nhé!

Xem thêm:

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM