Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Hà Nội (có đáp án)

Xuất bản: 17/07/2020 - Cập nhật: 29/05/2021 - Tác giả:

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh Hà Nội 2020 mã đề 001, 002, 004, 006, 008, 009, 010, 022 chính thức từ Sở GD&ĐT giúp các em tham khảo và so sánh kết quả.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Hà Nội và đáp án được ĐọcTàiLiệu cập nhật giúp các em học sinh tham khảo, so sánh kết quả với bài thi của mình.

NEW: Đề thi tiếng anh vào 10 Hà Nội 2021

Đáp án Anh chính thức từ Sở

Đáp án Anh chính thức từ Sở Hà Nội

Đáp án đề tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh Hà Nội 2020

Mã đề 001

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1A11A21C31B
2C12C22A32C
3A13C23B33D
4A14C24A34A
5B15C25B35A
6D16D26C36D
7B17D27C37B
8D18C28A38A
9C19D29D39D
10A20D30C40A

Mã đề 002

Câu1. B2. A3. B4. C5. D6. A7. A8. C
Câu9. C10. B11. D12. D13. B14. B15. C16. C
Câu17. A18. B19. B20. A21. D22. B23. B24. D
Câu25. A26. B27. D28. B29. D30. C31. D32. A
Câu33. C34. C35. B36. A37. A38. C39. D40. A

Mã đề 004

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1B11B21C31B
2C12C22A32B
3B13D23B33B
4C14C24D34C
5B15C25D35D
6A16A26A36D
7C17D27B37C
8A18A28C38D
9B19A29D39C
10B20D30B40C

Mã đề 006

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1B11A21C31D
2A12C22A32C
3C13A23A33C
4B14C24B34C
5A15A25C35B
6D16B26D36A
7A17B27A37B
8C18B28B38D
9B19B29A39A
10B20D30C40C

Mã đề 008

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1d11b21d31b
2b12b22a32c
3b13d23b33b
4d14c24a34c
5a15d25c35d
6b16a26b36d
7b17d27d37c
8c18d28c38a
9d19d29a39a
10b20b30a40c

Mã đề 022

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1D11D21D31B
2C12C22C32B
3C13C23D33A
4B14A24C34B
5D15D25D35A
6B16D26D36C
7D17A27D37D
8C18C28B38A
9C19B29C39A
10C20B30A40A

Mã đề 009

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1D11B21B31B
2B12B22B32C
3B13A23A33C
4C14B24C34D
5D15C25A35C
6D16D26D36C
7D17C27C37D
8C18C28D38B
9A19C29A39D
10A20D30D40B

Mã đề 010

Câu1. C2. B3. A4. A5. C6. A7. A8. A
Câu9. C10. B11. A12. A13. C14. A15. A16. A
Câu17. C18. B19. C20. B21. C22. B23. B24. C
Câu25. C26. D27. A28. C29. A30. D31. D32. C
Câu33. D34. C35. B36. D37. D38. C39. B40. B

Đề thi vào lớp 10 năm 2020

Chi tiết đề thi vào lớp môn Anh của TP Hà Nội như sau:

Mã đề 014:

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Hà Nội mã đề 014 trang 1
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Hà Nội mã đề 014 trang 2
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Hà Nội mã đề 014 trang 3
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Hà Nội mã đề 014 trang 4

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung của đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 của TP Hà Nội được Đọc Tài Liệu thực hiện sau khi kì thi chính thức diễn ra. Với nội dung này các em có thể so sánh đối chiếu kết quả bài thi của mình!

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành hữu ích với bạn trong kỳ thi này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM