Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2020 - Đề số 7

Bộ đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2019 - 2020 đề số 7 kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh tham khảo để làm quen dần với các dạng bài thường gặp trong bài kiểm tra.

Nhằm giúp các em chuẩn bị cho bài thi cuối kì sắp tới đồng thời giúp các bậc phụ huynh có thêm tài liệu hữu ích để dạy và học cùng con ở nhà, Đọc tài liệu đã sưu tầm và tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 đề số 7 kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Mời các em cùng phụ huynh tham khảo.

Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 năm học 2019-2020 - Đề số 7

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán - Đề số 7

Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1: (0,5điểm). “Số 81” đọc là: (M1)

A. Tám mốt 

B. Tám mươi một 

C. Tám mươi mốt 

D. Tám một

Câu 2: (0,5điểm). Số gồm 6 chục và 5 đơn vị được viết là: (M1)

A. 56                                 B. 65                                  C. 60                                 D.605  

Câu 3. (0,5điểm). Các số 51; 15; 7; 27 được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: (M2) 

A. 7;  15; 27; 51 

B. 51; 27; 15; 7 

C. 51; 15; 27; 7 

D. 7; 27; 15; 51

Câu 4. (0,5điểm). Trong các số: 56; 65; 18; 81. Số bé nhất là: (M2)

A. 56                                  B. 65                                  C. 18                                  D.81

Câu 5. (0,5điểm).  Trong các số: 65; 78; 37; 94. Số lớn nhất là: (M2)

A . 65                                  B . 78                                  C . 37                                  D. 94

Câu 6. (0,5điểm). Kết quả của phép tính: 56 + 30 là: (M1)

A. 80                                  B. 86                                  C. 59                                  D.95

Câu 7. (0,5điểm). Kết quả của phép tính: 84 - 54 là: (M1)

A. 34                                  B. 54                                  C.30                                  D. 34

Câu 8. (0,5điểm). Phép tính: 50 cm + 40 cm có kết quả là: (M1)

A. 90cm                                  B. 90                                  C. 80cm                                  D. 10cm

Câu 9: (0,5điểm). Bố đi công tác 1 tuần lễ và 2 ngày. Vậy bố đi công tác số ngày là: (M2)

A. 8 ngày                                  B. 9 ngày                                  C. 7 ngày                                  D. 5 ngày

Câu 10. (0,5điểm). Cho: 20 + …..=  50 + 10.  

Số cần điền vào chỗ chấm là số: (M3) 

A. 10                                   B. 20                                  C. 30                                  D .40
 
Câu 11: (0,5điểm). Cho : 36 + …..\(<\) 38. Số cần điền vào chỗ chấm là số nào? (M3) 

A. 2                                   B. 1                                   C. 8                                 D. 10

Câu 12. (0,5điểm). Cho:  38 - 5  ……… 32. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: (M2) 

A. =                                  B. \(<\)                                  C.\(>\)                                  D. +

Câu 13. (0,5 điểm). Hà có 45 viên bi. Hà cho Hùng 20 viên bi. Số bi Hà còn lại là: (M3)

A. 25 viên bi                           B. 56 viên bi                             C. 47 viên bi                             D. 65 viên bi

Câu 14. (0,5 điểm). Kẻ thêm một đoạn thẳng vào trong hình bên để có: (M4)

- Một hình vuông và một hình tam giác 

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2020 đề số 7 có đáp án ảnh 1

- Ba hình tam giác

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2020 đề số 7 có đáp án ảnh 2

Phần II: Tự luận (3 điểm)

Câu 15 (1điểm). Đặt tính rồi tính: (M1)

35 + 40 

19 - 9 

14 + 3 

67 - 32

Câu 16. (0,5điểm). Tính: (M2) 

40  +  3 + 4 = ……… 

56 - 14 + 23 = ………

Câu 17. (1điểm). Lớp em có 38 học sinh, có 3 học sinh chuyển đi lớp khác. Hỏi lớp em còn bao nhiêu học sinh? (M3)

Bài giải

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Câu 18.(0,5điểm). Cho ba số 43; 68; 25 và các dấu + ; - ; = . Hãy viết các phép tính đúng.

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán đề số 7

I.   Trắc nghiệm

Câu 1.C    

Câu 2.B    

Câu 3.A    

Câu 4.C    

Câu 5.D    

Câu 6.B    

Câu 7.C    

Câu 8.A    

Câu 9.B    

Câu 10.D

Câu 11.B 

Câu 12.C 

Câu 13.A

Câu 14. 1 hình vuông và 1 hình tam giác

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2020 đề số 7 có đáp án ảnh 3

Ba hình tam giác

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2020 đề số 7 có đáp án ảnh 4

II.    TỰ LUẬN

Bài 15:   Mỗi câu đặt tính đúng được 0,25 đ

35 + 40 = 75    

19 - 9 = 10    

14 + 3 = 17    

67 - 32 = 35

Bài 16:   Tính:    

40  +  3 + 4 = 47

56 - 14 + 23 = 65

Bài 17:   Số học sinh lớp em còn lại là: 

38 - 3 = 35 (học sinh)

Đáp án: 35 học sinh

Bài 18:  

43 + 25 = 68    ;    25 + 43 = 68

*******************

Trên đây là đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán đề số 7 có hướng dẫn giải chi tiết từng câu, hy vọng đây sẽ là tài liệu học tập và ôn luyện hữu ích cho các em, đồng thời giúp ích cho các bậc phụ huynh trong quá trình học tập cùng các em. Đừng quên truy cập doctailieu.com để xem thêm nhiều đề thi học kì 2 lớp 1 khác được Đọc tài liệu cập nhật liên tục nhé! Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao!

doctailieu.com
Tải về
08/11/2019    19:00 PM
Back to top