Đề thi môn Toán lớp 1 kì 2 năm 2020 - Trường PTDTBT TH Tân Lập

Xuất bản ngày 15/05/2020 - Tác giả:

Bộ đề thi toán lớp 1 kỳ 2 năm 2020 - Trường PTDTBT TH Tân Lập có đáp án chi tiết giúp các em học sinh luyên tập

Đề thi toán lớp 1 học kì 2 năm 2020 này là bộ đề kiểm tra cuối năm của trường trường Trường PT Dân tộc Bán trú TH Tân Lập (Bắc Quang - Hà Giang đã được chúng tôi tổng hợp và biên soạn.

Bộ đề gồm 2 phần:

  • Trắc nghiệm kiến thức với 7 câu
  • Phần thi tự luận gồm 3 câu 

Sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại kiến thức đã được học.

Cùng bắt đầu

Nội dung đề thi

A. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm)

46; 47; 48; ...; ...;  ...;  ...;  ...; 54

92; ...;   ...; 95; 96;  ...;  ...;  ...; 100.

Câu 2: Số? (1 điểm)

Câu 2 Đề thi môn Toán lớp 1 kì 2 năm 2020  (Trường PTDTBT TH Tân Lập)

Câu 3: Nối đồng hồ với số chỉ giờ đúng (1 điểm)

Câu 3 Đề thi môn Toán lớp 1 kì 2 năm 2020  (Trường PTDTBT TH Tân Lập)

Câu 4: Điền dấu >,<,= thích hợp vào chỗ chấm. ( 1 điểm)

30 + 8 ... 38                    32 + 14 ... 14 + 32

90 +5 ...94                    96 - 60 ... 69 - 9

Câu 5: Viết số thích giợ vào chỗ chấm. (1 điểm)

Câu 5 Đề thi môn Toán lớp 1 kì 2 năm 2020  (Trường PTDTBT TH Tân Lập)
 

Có   ... điểm trong hình tròn

Có   ... điểm ngoài hình tròn

Câu 6: Điều dấu +, - thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm)

14 ... 5 ... 9 = 10                    15 ... 4 ... 6 = 17

Câu 7: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng (1 điểm)

Số lớn nhất có 2 chữ số trừ đi số bé nhất có 2 chữ số được kết quả là :

A.89        B.98        B.88        D.99

B. Phần tự luận

Câu 1: Tính (1 điểm)

53cm + 24cm - 25cm = ...                    87cm - 42cm - 23=...

89cm - 24cm + 12cm = ...                    23cm + 20cm + 42cm = ...

Câu 2: Đặt tính rồi tính (1 điểm)

84 + 11            46+23            73 - 53            86-52

Câu 3:

    Nhà Nga có 34 con gà, mẹ đem bán 12 con gà. Hỏi nhà Nga còn lại bao nhiêu con gà?

Đáp án đề thi

Phần trắc nghiệm

Câu 1

46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54

92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100.

Câu 2

Đáp án câu 2 Đề thi môn Toán lớp 1 kì 2 năm 2020  (Trường PTDTBT TH Tân Lập)

Câu 3

Đáp án câu 3 đề thi môn Toán lớp 1 kì 2 năm 2020  (Trường PTDTBT TH Tân Lập)

Câu 4

30 + 8 = 38                    32 + 14 = 14 + 32

90 + 5 < 94                    96 - 60 < 69 - 9

Câu 5

Có  4 điểm trong hình tròn

Có  2 điểm ngoài hình tròn

Câu 6

14 + 5 - 9 =10

15 - 4 + 6 = 17

Câu 7

Khoanh vào ý A.89

B. Phần tự luân

Câu 1

53cm + 24cm - 25cm = 52cm                   87cm - 42cm - 23=22cm

89cm - 24cm + 12cm = 77cm                 23cm + 20cm + 42cm = 85cm

Câu 2

\(\dfrac{\begin{align} & \,\,\,84 \\ & + \\ & \,\,\,11 \\ \end{align}}{\,\,\,\,95} \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \,\, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \dfrac{\begin{align} & \,\,\,46 \\ & + \\ & \,\,\,23 \\ \end{align}}{\,\,\,\,69}\)

 

\(\dfrac{\begin{align} & \,\,\,73 \\ & - \\ & \,\,\,53 \\ \end{align}}{\,\,\,\,20} \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \,\, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \dfrac{\begin{align} & \,\,\,86 \\ & + \\ & \,\,\,52 \\ \end{align}}{\,\,\,\,34}\)

Câu 3

Nhà Nga còn lại số con gà là

\(34 - 12 = 22\) (con)

Đáp số: 22 con gà

   Đừng quên truy cập doctailieu.com để xem thêm nhiều đề thi học kì 2 lớp 1 khác được Đọc tài liệu cập nhật liên tục nhé!

Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM