Đề thi học kì 2 lớp 1 môn toán sách Chân Trời 2021

Xuất bản: 04/05/2021 - Tác giả:

   Bộ đề thi học kì 2 lớp 1 môn toán sách Chân trời năm 2021 được biên soạn bám sát theo chương trình học. Các đề đều được giải chi tiết và có file tải để phụ huynh có thể tải về và giúp các con ôn tập tại nhà.

Mỗi đề thi có 10 câu hỏi chia thành 2 phần

  • Phần trắc nghiệm gồm 6 câu hỏi (3 điểm)
  • Phần tự luận 4 bài tập (7 điểm)

De thi hoc ki 2 lop 1 mon toan sach Chan Troi 2021
 

Dưới đây là nội dung tóm tắt. Bản có thể tải từng đề hoặc tất cả 5 bộ đề ở file đính kèm cuối bài viết

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn toán sách Chân trời 2021 số 1

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1 (0,5 điểm): Số gồm 5 chục và 2 đơn vị được viết là:

A. 20    B. 50    C. 25    D. 52

Câu 2 (0,5 điểm): Các số 73, 19, 42, 67 được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 73, 19, 42, 67  

B. 19, 42, 67, 73

C. 73, 67, 42, 19  

D. 19, 67, 42, 73

Câu 3 (0,5 điểm): Số liền trước của số 63 là số:

A. 62

B. 61

C. 60

D. 59

......

II. Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1 (3 điểm):

a) Đặt tính rồi tính:

24 + 13    57 – 43

b) Tính nhẩm:

10 + 10 – 10 =    80 – 40 – 20 =

c) Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm:

37 …. 53    45 …. 22    70 – 20 … 50

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn toán sách Chân trời 2021 số 2

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1 (0,5 điểm): Số “bốn mươi ba” được viết là:

A. 43    B. 40    C. 3    D. 34

Câu 2 (0,5 điểm): Trong các số 52, 34, 17, 2 số lớn nhất là số:

A. 2    B. 52    C. 34    D. 17

Câu 3 (0,5 điểm): Số liền sau của số 29 là số:

A. 33    B. 32    C. 31    D. 30

......

II. Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1 (3 điểm):

a) Đặt tính rồi tính:

62 + 14    39 – 27

b) Tính nhẩm:

20 + 20 + 10 =    70 – 30 + 40 =

c) Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm:

23 …. 16    42 … 58    34 + 15 … 49

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn toán sách Chân trời 2021 số 3

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1 (0,5 điểm): Số gồm 2 chục và 5 đơn vị được viết là:

A. 25    B. 52    C. 2    D. 5

Câu 2 (0,5 điểm): Trong các số 15, 63, 54, 22 số bé nhất là:

A. 63    B. 54    C. 22    D. 15

Câu 3 (0,5 điểm): Số lớn nhất có hai chữ số là số:

A. 99    B. 98    C. 97    D. 96

......

II. Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1 (3 điểm):

a) Đặt tính rồi tính:

44 + 11    55 – 24

b) Tính nhẩm:

90 – 80 + 10 =    20 + 30 – 40 =

c) Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm:

44 … 25    33 … 33    67 – 28 … 40

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn toán sách Chân trời 2021 số 4

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1 (0,5 điểm): Số bé nhất có hai chữ số là số:

A. 12

B. 11

C. 10

D. 9

Câu 2 (0,5 điểm): Sắp xếp các số 48, 13, 99, 28 theo thứ tự từ lớn đến bé được:

A. 13, 28, 48, 99

B. 99, 48, 28, 13

C. 13, 48, 28, 99

D. 99, 48, 13, 28

Câu 3 (0,5 điểm): Số “chín mươi hai” được viết là:

A. 92

B. 2

C. 9

D. 90

......

II. Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1 (3 điểm):

a) Đặt tính rồi tính:

17 + 40

38 – 26

b) Tính nhẩm:

10 + 20 + 30 =

90 – 40 – 30 =

c) Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm:

23 … 23

56 + 10 …. 65

78 … 90 – 10

Bài 2 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

+ Số 12 gồm … chục và ….đơn vị.

+ Số ….gồm 3 chục và 5 đơn vị.

+ Số …là số bé nhất có hai chữ số.

+ Số …là số liền trước của số 67.

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn toán sách Chân trời 2021 số 5

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1 (0,5 điểm): Số 83 được đọc là:

A. Tám ba

B. Tám mươi ba

C. Tám và ba

D. Tám mươi ba đơn vị

Câu 2 (0,5 điểm): Sắp xếp các số 74, 27, 84, 11 theo thứ tự từ bé đến lớn được:

A. 84, 74, 27, 11

B. 11, 27, 74, 84

C. 11, 27, 84, 74

D. 27, 11, 74, 84

Câu 3 (0,5 điểm): Số liền sau của số 63 là số:

A. 68

B. 66

C. 64

D. 62

......

II. Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1 (3 điểm):

a) Đặt tính rồi tính:

23 + 15    78 – 25

b) Tính nhẩm:

1 + 1 + 1 + 7 =    10 – 2 – 5 – 3 =

c) Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm:

46 … 47    34 … 24    20 + 10 … 60 – 30

Bài 2 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

+ Số 33 gồm … chục và ….đơn vị.

+ Số ….gồm 7 chục và 2 đơn vị.

+ Số 65 là số liền sau của số ….

+ Số …là số liền trước của số 21.

Chúc các em học sinh luôn học tốt và đạt được kết quả cao trong kỳ thi tới...

Tham khảo: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn toán sách Cánh Diều 2021 (tải miễn phí)

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM