Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2020 - Đề số 6

Bộ đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2019 - 2020 đề số 6 kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết là tài liệu học tập hữu ích giúp các em học sinh lớp 1 ôn tập và học Toán hiệu quả hơn.

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 đề số 6 bao gồm rất nhiều dạng bài tập khác nhau tổng hợp toàn bộ kiến thức các em đã học ở lớp 1, qua đó giúp các em ôn luyện kiến thức cho kỳ thi sắp tới. Bộ đề có kèm theo đáp án và lời giải chi tiết giúp các em hiểu bài hơn, ngoài ra phụ huynh hoặc thầy cô giáo có thể tải file đính kèm ở cuối bài viết và in ra để các em học sinh tự hoàn thành bài làm của mình rồi sau đó so sánh với đáp án.

Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 năm học 2019-2020 - Đề số 6

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán - Đề số 6

Bài 1: Khoa có 1 tá bút chì, Lan có 12 cái bút chì. Vậy:

A.  Khoa có nhiều bút chì hơn Lan.    

B. Khoa có ít bút chì hơn Lan.

C. Khoa và Lan có số bút chì bằng nhau.

Bài 2: Số thích hợp điền vào chỗ chấm trong phép tính:

a) ….. – 51 = 8    

A. 59                            B. 43                            C. 60                           D.63

b) 11 + ….. \(<\) 2 + 10    

A. 0                            B. 1                           C. 2                            D. 0; 1

Bài 3: Lấy số lớn nhất có hai chữ số khác nhau trừ đi số bé nhất có hai chữ số thì được: 

A. 68                            B. 88                           C. 98                            D. 74

Bài 4: Bố đi công tác 1 tuần và 3 ngày, như vậy bố đã đi:
 
A.    4 ngày                            B. 10 ngày                            C. 3 ngày                            D. 9 ngày

Bài 5: Viết phép cộng số lớn nhất có 1 chữ số với số bé nhất có 2 chữ số rồi tìm kết quả

………………………………………………………………………………………

Bài 6: Viết phép trừ số lớn nhất có hai chữ số khác nhau trừ đi số bé nhất có hai chữ số giống nhau rồi tìm kết quả: 

………………………………………………….

Bài 7: Nhà Nga có 1 đôi gà và 4 con vịt. Vậy nhà Nga có tất cả:

A. 5 con                           B. 6 con                            C . 14 con                            D. 4 con

Bài 8: Cho ba chữ số 4; 7, 5 hãy viết các số có hai chữ số khác nhau:

………………………………………………………………………………………………

Bài 9: Điền dấu \(< > =\)

13 + 25 …… 40

89 – 77 … 11    

34 + 42 …. 42 + 34

97 – 25 …. 86 - 13

Bài 10: Đặt tính rồi tính :

36 + 40

78 -  35

5 + 63

59 – 6

Bài 11: Số?            

90 + … = 95

95 - … = 90    

70 + … = 90

70 - … = 50    

65 + … = 69

65 - … = 62

Bài 12: Mẹ có một bó hoa. Mẹ tặng bà 3 chục bông hoa và tặng chị 8 bông hoa. Hỏi mẹ đã tặng tất cả bao nhiêu bông hoa?

Bài giải
 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Bài 13: Cho các số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hãy tìm các cặp hai số sao cho khi cộng hai số đó thì có kết quả là 80.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Bài 14: Cho các số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hãy tìm các cặp hai số sao cho lấy số lớn trừ số bé thì có kết quả là 50.

.....................................................................................................................................................................

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán đề số 6

Câu 1.C    

Câu 2.a) A                                                     b) A    

Câu 3.B    

Câu 4.B    

Câu 5:  9 + 10 = 19

Câu 6:  98 - 11 = 87

Câu 7:  B

Câu 8:  Các số có hai chữ số khác nhau là: 47; 45;75;74;54;57

Câu 9:  a) 13 + 25 \(<\) 40
 
b) 34 + 42 = 42 + 34
 
c) 89 - 77 \(>\)  11
 
d) 97 - 25 \(>\) 86 - 13
 
Câu 10:  Mỗi câu đặt tính đúng được điểm tối đa

36 + 40 = 76    

78 - 35 = 43    

5 + 63 = 68    

59 - 6 = 53

Câu 11:  Số    
    
90 + 5 = 95    

70 + 20 = 90    

65 + 4 = 69

95 - 5 = 90    

70 - 20 = 50    

65 - 3 = 62

Câu 12:  3 chục = 30    
    
Số bông hoa mẹ đã tặng tất cả là: 

30 + 8 = 38 (bông hoa)    

Đáp số: 38 bông hoa.

Câu 13:   Các cặp số cộng lại được 80 là:
 
0 và 80; 10 và 70; 20 và 60; 30 và 50

Câu 14:  Các cặp số trừ ra có kết quả là 50 là :

90 và 40 ; 80 và 30 ; 70 và 20 ; 60 và10 ; 50 và 0

********************

Trên đây là đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán đề số 6 có hướng dẫn giải chi tiết từng câu, hy vọng đây sẽ là tài liệu học tập và ôn luyện hữu ích cho các em, đồng thời giúp ích cho các bậc phụ huynh trong quá trình học tập cùng các em. Đừng quên truy cập doctailieu.com để xem thêm nhiều đề thi học kì 2 lớp 1 khác được Đọc tài liệu cập nhật liên tục nhé! Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao!

doctailieu.com
Tải về
09/11/2019    08:00 AM
Back to top