Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2020 - Đề số 10

Bộ đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2019 - 2020 đề số 10 kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh tham khảo để làm quen dần với các dạng bài thường gặp trong bài kiểm tra.

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 đề số 10 bao gồm rất nhiều dạng bài tập khác nhau tổng hợp toàn bộ kiến thức các em đã học ở lớp 1, qua đó giúp các em ôn luyện kiến thức cho kỳ thi sắp tới. Bộ đề có kèm theo đáp án và lời giải chi tiết giúp các em hiểu bài hơn, ngoài ra phụ huynh hoặc thầy cô giáo có thể tải file đính kèm ở cuối bài viết và in ra để các em học sinh tự hoàn thành bài làm của mình rồi sau đó so sánh với đáp án.

Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 năm học 2019-2020 - Đề số 10

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán - Đề số 10

A.  Trắc nghiệm

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

1. Số liền sau của số 79 là:

 A. 78                       B. 80                           C. 70                           D. 81    
    
2. Số lớn nhất có hai chữ số là:

 A. 9                           B. 90                           C. 99                           D. 10
    
3. Số 55 đọc là:

A. Năm mươi lăm                           B. Năm lăm                           C. Năm mươi năm.
    
4. Kết quả của phép tính: 14 + 3 - 7 là:

 A. 17                                         B. 18                                   C. 24                                 D. 10
    
5. Số “Tám mươi ba” viết là:

  A. 38                           B. 8 và 3                           C. 83                           D. 3 và 8.
    
6. Số lớn nhất có một chữ số cộng với số bé nhất có hai chữ số bằng:

  A. 19                           B. 10                           C. 99                           D. 29
    
7. Dấu điền vào chỗ chấm của 47 ……. 40 + 7 là:

    A. \(>\)                           B. \(<\)                          C. =    
    
8. Một tuần lễ có mấy ngày:

  A. 5 ngày                           B. 6 ngày                           C. 7 ngày                           D. 24 ngày
    
9. Tổ em có 19 bạn, trong đó có 5 bạn nữ, hỏi tổ em có mấy bạn nam?

 A. 14 bạn                            B. 24 bạn                             C. 19 bạn    
    
10. Lớp em có 21 bạn gái và 14 bạn trai. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu bạn?

A. 35 bạn                               B. 34 bạn                           C. 32 bạn
    
B. Tự luận:

Bài 1

a) Đặt tính rồi tính:

62 + 23                          25 + 41                             87 – 5                              78 – 23

………..                              ………..                             ………..                              ………..
………..                             ………..                              ………..                              ………..
………..                             ………..                              ………..                              ………..
………..                              ………..                              ………..                             ………..

b) Tính: 40 cm + 16 cm = ………..    19 cm – 9 cm = ………..

Bài 2: Viết các số: 34, 27, 91, 58.

- Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………..………..………..………..………..………..………..

- Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………..………..………..………..………..………..………..

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2020 đề số 10 có đáp án

    Trong hình vẽ bên có:
    
a)    ……….. hình vuông.

b)    ……….. hình tam giác.      

Bài 4: Lan có sợi dây dài 72 cm, Lan cắt đi 30 cm. Hỏi sợi dây còn lại bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài giải:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Bài 5: Trên sân có 35 con gà và 2 chục con vịt. Hỏi trên sân có tất cả bao nhiêu con gà và vịt?

Bài giải:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Bài 6: +, -?

52 ..... 13    =    65                        55 ..... 23    =    32

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán đề số 10

A.  Trắc nghiệm

1. Đáp án B

2. Đáp án C

3. Đáp án A

4. Đáp án D

5. Đáp án C

6. Đáp án B

7. Đáp án C

8. Đáp án C

9. Đáp án A

10. Đáp án A

B. Tự luận:

Bài 1: a, 

62 + 23 = 85                          

25 + 41 = 66                            

87 – 5 = 82                             

78 – 23 = 55

b) 40 cm + 16 cm = 56 cm  

19 cm – 9 cm = 10 cm

Bài 2: Viết các số: 34, 27, 91, 58.

- Theo thứ tự từ bé đến lớn: 27, 34, 58, 91

- Theo thứ tự từ lớn đến bé: 91, 58, 34, 27

Bài 3:

a) 3 hình vuông.

b)  17 hình tam giác.

Bài 4:

Sợ dây còn lại số xăng-ti-mét là:

72 - 30 = 42 (cm)

Đáp số: 42 cm

Bài 5:

Trên sân có tất cả số con gà và vịt là:

35 + 20 = 55 (con)

Đáp số:  55 con 

Bài 6:

52 + 13    =    65                        

55 - 23 = 32

***********************

Trên đây là đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán đề số 10 có hướng dẫn giải chi tiết từng câu, hy vọng đây sẽ là tài liệu học tập và ôn luyện hữu ích cho các em, đồng thời giúp ích cho các bậc phụ huynh trong quá trình học tập cùng các em. Đừng quên truy cập doctailieu.com để xem thêm nhiều đề thi học kì 2 lớp 1 khác được Đọc tài liệu cập nhật liên tục nhé! Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao!

doctailieu.com
Tải về
07/11/2019    08:00 AM
Back to top