Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2020 - Đề số 9

Bộ đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2019 - 2020 đề số 9 kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết là tài liệu học tập hữu ích giúp các em học sinh lớp 1 ôn tập và học Toán hiệu quả hơn.

Mời các em tham khảo đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2019 - 2020 đề số 9 kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết bao gồm những dạng câu hỏi và bài tập thường gặp để chuẩn bị cho bài thi cuối kì sắp tới. Đây cũng là tài liệu hữu ích để phụ huynh dạy và học cùng con ở nhà.

Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 năm học 2019-2020 - Đề số 9

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán - Đề số 9

Bài 1. Đọc số hoặc viết số theo mẫu

a.    Ba mươi hai : 32    

Năm mươi:……………    

Mười tám:………..

b. 26: Hai mươi sáu    

52:……………………..    

44:…….…………………

Bài 2 : Đặt tính rồi tính

5 + 24                           76  + 13                           78  -  47                           59    -    6

………                           ………                           ……….                           ………..

………                           ………                           ………                           ………...

………                           ………                           ……….                           ……….

Bài 3 : Tính

22    + 6 – 7 = …..    

47 - 3 - 2 = …..

Bài 4. Điền số?

23 + ….. = 28    

65 -…. = 60

Bài 5 : Điền dấu : \(>, < , =\)

50 + 6 ….. 50 – 6    

45 … 54
 
Bài 6 : Viết theo mẫu :

a.    Số 25 gồm 2 chục và 5 đơn vị

b.    Số 70 gồm    …chục và …. đơn vị

c.    Số 65 gồm ........chục và …. đơn vị

Bài 7. Điền dấu + , - và số thích hợp để có phép tính đúng

                  =        

 

                  =        

Bài 8 : Nam có 10 cái kẹo, Nam cho bạn 4 cái kẹo. Hỏi Nam còn mấy cái kẹo?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Bài 9 : Hồng gấp được 6 ngôi sao, Hoa gấp được 13 ngôi sao. Hỏi cả hai bạn gấp được tất cả bao nhiêu ngôi sao?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................


Bài 10. Hình bên có………. hình tam giác

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán đề số 9

Bài 1:    a) Năm mươi: 50    Mười tám : 18

b) 52: Năm mươi hai    44: Bốn mươi bốn

Bài 2:    Mỗi câu đặt tính đúng được điểm tối đa

5 + 24 = 29    

76 + 13  = 89    

78 - 47 = 31    

59  -  6 = 53

Bài 3: Tính:    

22 + 6 – 7 = 21    

47 - 3 - 2 = 42

Bài 4. 

23 + 5 = 28    

65 - 5 = 60    

Bài 5:

50 + 6 \(>\) 50 – 6    

45 \(<\) 54

Bài 6: b) Số 70 gồm 7 chục và 0 đơn vị

c) Số 65 gồm 6 chục và 5 đơn vị 

Bài 7: 4 + 3 = 7    

9 – 5 =4

Bài 8: Số cái kẹo Nam còn lại là: 

10 - 4 = 6 (cái kẹo)    

Đáp số: 6 cái kẹo

Bài 9: Số ngôi sao cả hai bạn gấp được là: 

6 + 13 = 19 (ngôi sao) 

Đáp số: 19 ngôi sao

Bài 10:    Hình bên có 6 tam giác

*******************

Trên đây là đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán đề số 9 có hướng dẫn giải chi tiết từng câu, hy vọng đây sẽ là tài liệu học tập và ôn luyện hữu ích cho các em, đồng thời giúp ích cho các bậc phụ huynh trong quá trình học tập cùng các em. Đừng quên truy cập doctailieu.com để xem thêm nhiều đề thi học kì 2 lớp 1 khác được Đọc tài liệu cập nhật liên tục nhé! Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao!

doctailieu.com
Tải về
07/11/2019    19:00 PM
Back to top