Mục lục bài học
Giải Toán Đại Số 10

Đáp án câu 11 sgk đại số lớp 10 trang 51

Xác định các tham số của các hàm số khi biết hàm số đi qua những điểm cho trước

Đề bài:

Xác định a, b biết đường thẳng  đi qua hai điểm phân biệt A (1,3) , B (-1, 5)

Đáp án:

A (1,3) thuộc đường thẳng  do đó tọa độ của A là nghiệm đúng của phương trình đường thẳng do đó ta có: 

       

B (-1, 5) thuộc đường thẳng  do đó tọa độ của là nghiệm đúng của phương trình đường thẳng do đó ta có: 

      

Giải hệ (1) và (2) ta được 

Vậy phương trình đường thẳng cần tìm là 

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án câu 11 sgk đại số lớp 10 trang 51 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu