Hình học lớp 10 đáp án bài 8 trang 99 sgk

Tiếp tục các em làm bài tập về lập phương trình đường tròn với những dữ kiện được cung cấp

Đề bài

Lập phương trình đường tròn có tâm nằm trên đường thẳng : 4x +3y -2 = 0 và tiếp xúc với hai đường thẳng

 : x + y + 4 = 0, và : 7x - y + 4 = 0

Đáp án

Ta biết đường tròn tiếp xúc với hai cạnh của một góc tù thì có tâm nằm trên đường phân giác của góc đó.

Tâm I của đường tròn cần tìm là giao điểm của  với các đường phân giác của các góc đo do hai đường thẳng  và  tạo thành

Phương trình hai đường thẳng phân giác của các góc do  và tạo thành là

Hình học lớp 10 đáp án bài 8 trang 99 sgk
Hình học lớp 10 đáp án bài 8 trang 99 sgk
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hình học lớp 10 đáp án bài 8 trang 99 sgk để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu