Cách giải bài 8 trang 192 sgk Vật Lý lớp 10

Tính khối lượng của vật nặng khi muốn kéo dãn thanh rắn ra một khoảng cách nhất định

Đề bài

Một thanh rắn đồng chất tiết diện đều có hệ số đàn hồi là 100 N/m, đầu trên gắn cố định và đầu dưới treo một vật nặng để thanh bị biến dạng đàn hồi. Biết gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2. Muốn thanh rắn dài thêm 1 cm, vật nặng phải có khối lượng là bao nhiêu?

Đáp án

Cách giải bài 8 trang 192 sgk Vật Lý lớp 10

Vậy vật nặng phải có khối lượng là 0,1 kg.

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X