Bài 7 trang 192 sgk Vật lí 10

Hướng dẫn giải bài 7 trang 192 sách giáo khoa Vật lí lớp 10 : Tính hệ số đàn hồi của sợi dây thép, biết suất đàn hồi của thép

Đề bài

Một sợi dây thép đường kính 1,5 mm có độ dài ban đầu là 5,2 m. Tính hệ số đàn hồi của sợi dây thép, biết suất đàn hồi của thép là E = 2.Vật Lý lớp 10 đáp án bài 7 trang 192 sgkPa.

Đáp án bài 7 trang 192 sgk Vật lí 10

Vật Lý lớp 10 đáp án bài 7 trang 192 sgk
 

--------------------------------------------------------------------

» Tham khảo thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 7 trang 192 sgk Vật lí 10 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu