Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 5 trang 192 sgk

Nêu lên đại lượng tỷ lệ với độ biến dạng tỉ đối trong giới hạn đàn hồi

Đề bài

Trong giới hạn đàn hồi, độ biến dạng tỉ đối của thanh rắn tỉ lệ thuận với đại lượng nào dưới đây?

A. Tiết diện ngang của thanh.
B. Ứng suất tác dụng vào thanh.
C. Độ dài ban đầu của thanh.
D. Cả ứng suất và độ dài ban đầu của thanh.

Đáp án

Định luật Húc về biến dạng đàn hổi: Trong giới hạn đàn hồi, độ biến dạng tỉ đối với của vật rắn tỉ lệ thuận với ứng suất tác dụng vào vật đó.


Chọn B
Trong giới hạn đàn hồi, độ biến dạng tỉ đối của thanh rắn tỉ lệ thuận với ứng suất tác dụng vào thanh.

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu