Mục lục bài học

Cách làm bài 6 trang 68 sgk đại số lớp 10

Giải bài toán liên quan đến vấn đề thực tế bằng cách lập hệ ba phương trình có ba ẩn

Đề bài:

Một cửa hàng bán áo sơ mi, quần âu nam và váy nữ. Ngày thứ nhất bán được 12 áo, 21 quần và 18 váy, doanh thu là 5349000 đồng. Ngày thứ hai bán được 16 áo, 24 quần và 12 váy, doanh thu là 5600000 đồng. Ngày thứ ba bán được 24 áo, 15 quần và 12 váy, doanh thu là 5259000 đồng. Hỏi giá bán mỗi áo, mỗi quần và mỗi váy là bao nhiêu?

Đáo án:

Đặt  theo thứ tự là giá tiền bán một áo sơ mi, một quần âu và một váy nữ. Điều kiện 
Ngày thứ nhất bán được 12 áo, 21 quần và 18 váy, doanh thu là 5349000 đồng nên ta có phương trình Cách làm bài 6 trang 68 sgk đại số lớp 10

Ngày thứ hai bán được 16 áo, 24 quần và 12 váy, doanh thu là 5600000 đồng nên ta có phương trình

Cách làm bài 6 trang 68 sgk đại số lớp 10

Ngày thứ 3 bán được 24 áo, 15 quần và 12 váy, doanh thu là 5259000 đồng nên ta có phương trình

Cách làm bài 6 trang 68 sgk đại số lớp 10
Ta có hệ phương trình

Cách làm bài 6 trang 68 sgk đại số lớp 10
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu