Đáp án bài 6 trang 180 sgk Vật Lý lớp 10

Tính toán độ biến thiên nội năng của khí khi thực hiện một công để nén một xilanh
Mục lục nội dung

Đề bài

Người ta thực hiện công 100 J để nén khí trong một xi-lanh. Tính độ biến thiên nội năng của khí, biết khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 20 J.

Đáp án

Nguyên lí I NĐLH: Độ biến thiên nội năng của hệ bằng tổng công và nhiệt lượng mà hệ nhận được: 
                                                                     ∆U = A + Q
Quy ước về dấu:
  Q > 0: Hệ nhận nhiệt lượng;
  Q < 0: Hệ truyền nhiệt lượng;
  A > 0: Hệ nhận công;
  A < 0: Hệ thực hiện công.  
Theo nguyên lí I nhiệt động lực học ta có :  ∆U = A + Q 
Vì hệ nhận công và truyền nhiệt lượng nên: A > 0; Q < 0
=> Độ biến thiên nội năng của khí: ∆U = A + Q = 100 + (- 20) = 80 J.

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM