Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 4 trang 179 sgk

Xuất bản: 29/08/2018

Chọn ra khẳng định đúng trong các khẳng định đưuọc đầu bài đưa ra

Mục lục nội dung

Đề bài

Trong quá trình chất khí nhận nhiệt và sinh công thì Q và A trong hệ thức ∆U = A + Q phải có giá trị nào sau đây?

A. Q < 0 và A > 0 ;                        B. Q > 0 và A > 0;
C. Q > 0 và A < 0;                         D. Q < 0 và A < 0.

Đáp án

Nguyên lí I NĐLH: Độ biến thiên nội năng của hệ bằng tổng công và nhiệt lượng mà hệ nhận được: 
                                                                ∆U = A + Q
Quy ước về dấu:
  Q > 0: Hệ nhận nhiệt lượng;
  Q < 0: Hệ truyền nhiệt lượng;
  A > 0: Hệ nhận công;
  A < 0: Hệ thực hiện công.
  
Chọn C
Nhận nhiệt: Q > 0
Sinh công: A < 0.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM