Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Bài 2 trang 58 sách giáo khoa vật lý 11

Xem ngay câu trả lời bài 2 trang 58 SGK vật lý lớp 11 trong tiết học bài 10

Bài 2. Trình bày các mối quan hệ đối với đoạn mạch chứa nguồn điện

Trả lời bài 2 trang 58 sgk Lí 11

Xét một đoạn mạch chứa nguồn điện như vẽ:

Đáp án bài 2 trang 58 sách giáo khoa vật lý 11

Trong đó dòng điện có chiều từ A đến B ; RAB là điện trở toàn phần trên đoạn mạch AB.

Mối quan hệ đối với đoạn mạch chứa nguồn điện được thể hiện bằng công thức sau đây:

UAB = ξ − I(R+r)

» Bài tiếp theo: Bài 3 trang 58 sgk Lí 11

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 2 trang 58 sách giáo khoa vật lý 11 để xem ở dưới đây
Tải về
25/08/2018    01:03 AM
25/08/2018    01:03 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu