Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Bài 2 trang 58 sách giáo khoa vật lý 11

Xem ngay câu trả lời bài 2 trang 58 SGK vật lý lớp 11 trong tiết học bài 10

Bài 2. Trình bày các mối quan hệ đối với đoạn mạch chứa nguồn điện

Trả lời bài 2 trang 58 sgk Lí 11

Xét một đoạn mạch chứa nguồn điện như vẽ:

Đáp án bài 2 trang 58 sách giáo khoa vật lý 11

Trong đó dòng điện có chiều từ A đến B ; RAB là điện trở toàn phần trên đoạn mạch AB.

Mối quan hệ đối với đoạn mạch chứa nguồn điện được thể hiện bằng công thức sau đây:

UAB = ξ − I(R+r)

» Bài tiếp theo: Bài 3 trang 58 sgk Lí 11

doctailieu.com
Tải về
25/08/2018    01:03 AM
25/08/2018    01:03 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu