Mục lục bài học

Cách giải bài 4 trang 68 sgk đại số lớp 10

Tiếp tục là giải bài toàn đố liên quan đến thực tế bằg cách lập phương trình

Đề bài:

Có hai dây chuyền may áo sơ mi. Ngày thứ nhất cả hai dây chuyền may được 930 áo. Ngày thứ hai do dây chuyền thứ nhất tăng năng suất , dây chuyền thứ hai tăng năng suất  nên cả hai dây chuyền may được 1083 áo. Hỏi trong ngày thứ nhất mỗi dây chuyền may được bao nhiêu áo sơ mi ?

Đáp án:

Gọi số áo may được của dây chuyền thứ nhất và thứ hai trong ngày thứ nhất theo thứ tự là x, y với điều kiện x, y nguyên dương

Ngày thứ nhất cả hai nhà máy may được 930 cái áo nên ta có phương trình 

Ngày thứ hai dây truyền thứ hai tăng năng suất  , dây truyền thứ 2 tăng năng suất  nên ngày thứ hai dây truyền thứ nhất may được  cái và dây truyền thứ hai may được  cái. Tổng số áo may được trong ngày thứ hai là 1083 cái nên ta có phương trình


Ta có hệ phương trình:

Cách giải bài 4 trang 68 sgk đại số lớp 10
Vậy ngày thứ hai dây truyền may được số áo tương ứng là 450 và 480 cái

doctailieu.com
Tải về
Back to top