Cách giải bài 3 trang 179 sgk Vật Lý lớp 10

Xác định hệ thức đúng của quá trình nung nóng khi cho khí vào bình, bỏ qua quá trình dãn nở vì nhiệt của bình

Đề bài

Trong các hệ thức sau, hệ thức nào diễn tả đúng quá trình nung nóng khí trong một bình kín khi bỏ qua sự nở vì nhiệt của bình.

A. ∆U = A ;                                 B. ∆U = Q + A ;
C. ∆U = 0 ;                                 D. ∆U = Q.

Đáp án

Nguyên lí I NĐLH: Độ biến thiên nội năng của hệ bằng tổng công và nhiệt lượng mà hệ nhận được: 
                                                                         ∆U = A + Q
Trong quá trình đẳng tích, nhiệt lượng mà chất khí nhận được chỉ dùng làm tăng nội năng => ∆U = Q.
Quá trình nung nóng khí trong bình kín là quá trình đẳng tích => A = 0 => ΔU = Q. 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Cách giải bài 3 trang 179 sgk Vật Lý lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu