Hướng dẫn giải bài 3 trang 173 sgk Vật Lý lớp 10

Các em làm quen với nhiệt lượng và viết công thức vật thu hay tỏa nhiệt
Mục lục nội dung

Đề bài

Nhiệt lượng là gì ? Viết công thức tính nhiệt lượng vật thu vào hay tỏa ra khi nhiệt độ của vật thay đổi. Nêu đơn vị của các đại lượng trong công thức.

Đáp án

Số đo độ biến thiên nội năng trong qua trình truyền nhiệt là nhiệt lượng.

Q = m.c.∆t

Trong đó : Q là nhiệt lượng vật thu vào hay toả ra (J) ; m là khối lượng của vật (kg) ; c là nhiệt dung riêng của chất cấu tạo vật (J/kg.độ) ; Δt là độ biến thiên nhiệt độ (°C hoặc K).

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ