Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Đáp án bài 3 trang 28 sách giáo khoa Vật lý 11

Xem ngay hướng dẫn cách làm và trả lời câu hỏi 3 trang 28 SGK Vật lý lớp 11 tiết học về điện thế, hiệu điện thế

Bài 3. Viết hệ thức liên hệ hiệu điện thế giữa hai điểm với công do lực điện sinh ra khi có một điện tích q di chuyển giữa hai điểm đó.

Trả lời

Hệ thức liên hệ hiệu điện thế giữa hai điểm với công do lực điện sinh ra khi có một điện tích điểm q di chuyển giữa hai điểm đó.

Ta có công thức như sau:

hệ thức liên hệ hiệu điện thế giữa hai điểm
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 3 trang 28 sách giáo khoa Vật lý 11 để xem ở dưới đây
Tải về
19/08/2018    03:20 AM
19/08/2018    03:20 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu